mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

2019 m.

2019-12-10

Komisijos posėdžio metu vertinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai:
„Dėl pritarimo teikti projekto „Valstybinės reikšmės rajoninių kelių objektų, vedančių į teritoriją, kurioje kuriamos darbo vietos, sutvarkymas“ paraišką;
„Dėl Joniškio rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
„Dėl Joniškio rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Atlikus aukščiau nurodytų Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektų vertinimą, nenustatyta veiksnių galinčių įtakoti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

2019-11-07

Komisijos posėdžiu metu komisijos pirmininko pavaduotoju išrinktas – Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys Romas Sperskis.
Taip pat posėdžio metu diskutuota dėl Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimo (2019-12-09). Svarstytos prevencinės priemonės kovai su korupcija įvairiose srityse.

2019-08-26

Komisijos posėdžio metu suderintos Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektų Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos:
„Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
„Dėl finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Taip pat posėdžio metu vertinti ir analizuoti Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektai: „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo“, „Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės ir žemės ūkio bendrovės „Delikatesas“ investicijų sutarčiai“. Atlikus nurodytų Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų vertinimą, nenustatyta veiksnių galinčių įtakoti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

2019-08-12

Svarstyti Joniškio rajono savivaldybėje esančioje dėžutėje „Pranešimai ir pasiūlymai korupcijos prevencijos klausimais“ gauti keturi asmenų pranešimai. Visi gauti pranešimai anoniminiai, kadangi nepasirašyti juos rašiusių asmenų. Pranešimai komisijos sprendimu pagal kompetenciją persiųsti nagrinėti Joniškio rajono savivaldybės merui.

2019-06-25

1. Svarstyta Joniškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūra. Pavaduotoju išrinktas – Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys Artūras Pališkevičius.
2. Suderinta Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo“ antikorupcinio vertinimo pažyma;
3. Svarstytas UAB „Saulenė“ komisijoje gautas pranešimas dėl finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, rengiamo tvarkos aprašo.

2019-03-06

Dėl seniūnų agitacijos rinkimų laikotarpiu. Nuspręsta pakartotinai įpareigoti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorių supažindinti administracijos darbuotojus, o ypač atkreipti seniūnų dėmesį į Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos 2017 m. kovo 15 d. Rekomendaciją Nr. (1.22) S-1260 „Dėl agitacijos rinkimų metu“.

Svarstytas komisijoje gautas piliečio (anonimas) raštas/pranešimas. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija) 14 punkte nurodyta, kad  prašyme ar skunde raštu turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. Jeigu prašyme ar skunde nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, jis teikiamas pagal kitus prašyme ar skunde nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta. Atsižvelgiant į tai, kad Komisijai pateiktas anoniminis (nenurodyta asmens vardas ir pavardė, adresas arba kiti kontaktai) piliečio raštas, kuris neatitinka aukščiau nurodytose taisyklės numatytų reikalavimų, gautas raštas paliktas nenagrinėtu.

Patvirtinta 2018 metų komisijos veiklos ataskaita.