mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

2018 m.

2018-09-20

Svarstytas Lietuvos Respublikos Seimo antikorupcijos komisijos 2018 m. rugpjūčio 22 d. raštas Nr. S-2018-6147 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo antikorupcijos komisijos sprendimo“. Posėdžio metu aptarti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – LR STT) atliktos analizės apie nepotizmo intensyvumą savivaldybių administracijose rezultatai.

2018 m. rugsėjo 26 d. Šiauliuose organizuojama diskusija „Kaip sukurti veiksmingą kovos su korupciją programą?“, kurios metu taip pat planuojama kartu su LR STT atstovais aptarti minėto tyrimo rezultatus (diskusijoje dalyvaus komisijos pirmininkas – Romas Sperskis). Po diskusijos su LR STT atstovais, komisijoje bus priimtas sprendimas dėl tolimesnių veiksmų.

2018-05-15

Svarstytas gautas Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario Dainiaus Vyšniausko 2018 m. balandžio 24 d. raštas „Dėl NVO projektų vertinimo“ (toliau – raštas), kuriame pateikiama informacija apie 2018 metais vertintus NVO projektus. Posėdžio metu nuspręsta rengti rekomendaciją dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo. Posėdyje dalyvavo – Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys – Dainius Vyšniauskas.

2018-04-03

Aptarta ir patvirtinta 2017 metų Antikorupcijos komisijos veiklos atskaita. Aptartas 2018–2020 metų  Korupcijos prevencijos programos ir priemonių planas. Posėdžio metu komisijos nariai teikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl 2018–2020 metų Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano.

Posėdyje dalyvavo Kanceliarijos skyriaus vedėja Rasa Lapukienė.