mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

2016 m.

2016-12-19

1. Dėl posėdžio eigos fiksavimo būdo;
2. Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo;
3. Dėl posėdyje kviesto dalyvauti Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai pranešimą pateikusio asmens;
4. Dėl kreipimosi į Joniškio rajono savivaldybės administraciją, dėl papildomos informacijos pateikimo, dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbo grupės 2016 m. lapkričio 30 d. išvados Nr. (3.5) IL-1323.

2016-12-05

1. Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijoje (toliau – Komisija) 2016 m. lapkričio 29 d. gauto pranešimo;
2. Dėl antikorupcijos dienai paminėti skirto reklaminio skydelio konkurso;
3. Dėl antikorupcijos dienai paminėti skirto filmuko;
4. Dėl komisijos narių (bendruomenių atstovų) kelionės išlaidų kompensavimo;
5. Dėl 2016 m. gruodžio 5 d. Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai pateiktos, Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbo grupės 2016 m. lapkričio 30 d. išvados Nr. (3.5) IL-1323.

2016-10-21

Dėl paplūdimio tinklinio aikštelėms, esančioms Joniškio Sidabros poilsio zonoje, skirto smėlio pirkimo. Į posėdį kviestas Ekonomikos plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Algis Leitmanas ir Ekonomikos plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė, kad atsakytų į komisijai kilusius klausimus.

2016-10-18

1. Dėl antikorupcijos dienai paminėti skirtų renginių programos;
2. Dėl atlikto korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo:  finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimo (Paramos administratorius Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius), Viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės (Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla, Joniškio kultūros centras, Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“) ir savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, teisimas, srityse aptarimo.
3. Dėl komisijos pirmininko gauto anoniminio pranešimo;
4. Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojos veiksmų, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų metu.
5. Dėl paplūdimio tinklinio aikštelėms, esančioms Joniškio Sidabros poilsio zonoje, skirto smėlio pirkimo;

2016-07-12

1. Diskutuota ir svarstyta, kuriose srityse Joniškio rajone būtų tikslinga atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
2. Svarstyti Antikorupcijos komisijos narių siūlymai ir idėjos, dėl antikorupcijos dienai paminėti skirtų renginių.
3. Aptartas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus atliktas tyrimas „Dėl Lietuvos respublikos savivaldybių antikorupcijos komisijos veiklos“.
4. Antikorupcijos komisijos nariai informuoti dėl galimybės kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau - STT), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - FNTT), Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - PD), VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centro (toliau - PVMC) bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos (toliau - LPK) atstovus pagal savo kompetenciją dėl konsultacijų korupcijos prevencijos ir kitais klausimais. 

2016-05-27

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko kreipimosi į Joniškio rajono savivaldybės merą Gediminą Čepulį su prašymu atlikti Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto Nr. TSP-117 „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais 2016 m. Žagarės vyšnių festivalio metu“ antikorupcinį vertinimą.

2016-04-25

Svarstyta Korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės 2015 m. analizės ir vertinimo rezultatų, sąrašo sritis – Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma.

2016-04-18

1. Svarstyta Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūra.
2. Svarstyta Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų  veiklos ataskaita.
3. Svarstytas Korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės 2015 m. analizės ir vertinimo rezultatų, sąrašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1061 „Dėl korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės 2015 m. analizės ir vertinimo rezultatus, sąrašo patvirtinimo“.