mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

2015 m.

2015-07-23

Svarstytas Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2015 metais atlikimas.
Aptartas Joniškio rajono savivaldybės Kovos su korupcija 2015–2017 metų programos projekto rengimas.

Svarstytas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-06-19 raštas Nr. 4-01-4599 „Dėl savivaldybės antikorupcijos komisijos pavyzdinių nuostatų“ ir Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų projektas

2015-01-30

Tęsėsi Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. rašto Nr. S-2014-9070 „Dėl UAB ,Joniškio autobusų parkas”, kuriuo persiųstas Joniškio rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcijos 2014-12-03 raštas  Nr. S-6 „Dėl tyrimo“, svarstymas. Posėdžio metu išklausytas buvęs Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eligijus Dargis.

Antikorupcijos komisija priėmė sprendimą organizuoti kitą posėdį, kuris vyks 2015-01-29 10.00 val.

2015-01-30

Svarstytas Antikorupcijos komisijos Daivos Putnienės 2015 m. sausio 29 d. pranešimas   dėl nusišalinimo svarstant  Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. raštą Nr. S-2014-9070 „Dėl UAB „Joniškio autobusų parkas” ir priimant sprendimą svarstomu klausimu. Antikorupcijos komisija  nusprendė išrinkti kitą  pirmininkaujantį posėdžiui asmenį.

Antikorupcijos komisijos posėdžiui pirmininkaujančiu asmeniu išrinktas Romutis Juozauskas.

2015-01-27

Tęsėsi Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. rašto Nr. S-2014-9070 „Dėl UAB ,Joniškio autobusų parkas”, kuriuo persiųstas Joniškio rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcijos 2014-12-03 raštas  Nr. S-6 „Dėl tyrimo“, svarstymas. Posėdžio metu išklausytas buvęs Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eligijus Dargis.

Antikorupcijos komisija priėmė sprendimą organizuoti kitą posėdį, kuris vyks 2015-01-29 10.00 val.

2015-01-23

Svarstytas Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. raštas Nr. S-2014-9070 „Dėl UAB „Joniškio autobusų parkas”, kuriuo persiųstas Joniškio rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcijos 2014 m. gruodžio 3 d.  raštas  Nr. S-6 „Dėl tyrimo“. Antikorupcijos komisija nusprendė, įvertinus uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko direktoriaus Almanto Katino pateiktą informaciją, susijusią su direktoriaus pavaduotojo etato įsteigimu ir asmens į šias pareigas priėmimu ir siekdama išsiaiškinti ar UAB Joniškio autobusų parko direktoriaus pavaduotojo etato įsteigime nėra korupcijos požymių, organizuoti Antikorupcijos komisijos posėdį ir į jį kviesti buvusį Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Eligijų Dargį.

Antikorupcijos komisijos posėdyje svarstyta Antikorupcijos komisijos 2014 m. veiklos atskaita.