Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gegužės 14 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Saugėlaukio seniūnija

 

Posėdžio data

Priimti sprendimai

2020-10-09 

1. Numatyti Saugėlaukio seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų eiliškumą.

2. Numatyti Saugėlaukio seniūnijos kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų eiliškumą.

2020-06-11  

Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui skirti 1021,00 eurų Pošupių kaimo bendruomenei.

2020-04-06  

Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą – bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

2020-02-28 

 

1. Sudaryti kelių ir gatvių sąrašą, kurie bus tvarkomi KPP lėšomis 2020 m.:

1) Bariūnų k. Senosios g. apie 50 metrų ištisinio asfalto;

2) Pošupių k. Grybų g. apie 50 m. ištisinio asfalto;

3) Pošupių k. Jonų g. lyginimas greideriu ir skaldos pylima;

4) Kelio per Balkaičių kaimą lyginimas greideriu ir skaldos pylimas.

2. Skirti lėšų pirkti 5 tonoms šalto asfalto.

3. Duobių tvarkymui kelio atkarpai nuo Saugėlaukio k. iki Melnių k. skirti apie 7000 eurų.

4. Likusią sumą skirti seniūnijos kelių lyginimui greideriu bei skaldai ir žvyrui pirkti.

5. Bariūnų vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimui skirti 2500 eurų.

6. Pritarti 2020 m. seniūnijos veiklos planui.

2020-01-23

1. Numatyti Saugėlaukio seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbai.

2. Numatyti Saugėlaukio seniūnijos kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbai.

2019-10-22

Sueigos pirmininke išrinkti Loretą Pociūnienę.

2019-08-29

Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui skirti 1041,00 eurų Bariūnų kaimo bendruomenei.

2019-06-28

1. Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

2. 2500 eurų skirti Mindaugių kaimo bendruomenei.

3. Skirti 1100 eurų Mindaugių kaimo bendruomenės projekto „Iš kiemo į didįjį krepšinį“ kofinansavimui. 

2019-04-29

1. Patikslinti 2019 m. lėšų, skirtų kelių priežiūrai, paskirstymą:

1) Bariūnų k. Senosios g. ištisiniam asfaltui skirti 20000 eurų: 14370 Eur iš KPP lėšų ir 5630 Eur iš SB lėšų;

2) už 2100 eurų iš KPP lėšų pirkti šalto asfalto;

3) 8262 eurus iš KPP lėšų skirti seniūnijos kelių lyginimui su greideriu, skaldai ir žvyrui pirkti bei sniego valymui;

4) Saugėlaukis−Skribakiai kelio remontui iš SB lėšų skirti 19203 eurus.

2. Sudaryti numatomų asfaltuoti gatvių eiliškumą 2020-2021 m.:

1)  Užbaigti Senąją g. Bariūnų k.;

2)  Grybų g. Pošupių k.;

3)  Ramybės g. Pošupių k.;

4)  Bokšto g. Bariūnų k.

2019-03-18

1. 2019 m. numatomas lėšas, skirtas kelių priežiūrai, paskirstyti:

1) Bariūnų k. Senosios g. apie 100 metrų ištisinio asfalto skirti apie 9000 eurų;

2) 5 tonoms šalto asfalto pirkti skirti apie 1500 eurų;

3) likusią sumą bus skirti seniūnijos kelių lyginimui greideriu, skaldai ir žvyrui pirkti.

2. 2019 m. lėšas, skirtas vietinių iniciatyvų įgyvendinimui bei seniūnijų remiamų projektų kofinansavimui, paskirstyti:

1) 300 eurų skirti Pošupių kaimo bendruomenės projekto užbaigimui;

2) Bariūnų vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimui skirti 2200 eurų;

3) pinigus, skirtus projektams paremti, padalinti vėliau,  atsižvelgiant į laimėtus projektus.

3. Pritarti 2019 m. seniūnijos veiklos planui.

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2020-11-06 10:39:31