Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gegužės 7 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2021-05-03
Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia registruotis į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, kuri patvirtinta Joniškio r. savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“.
2021-04-27
Kviečiame jaunimo organizacijas, organizacijas, dirbančias su jaunimu bei neformalias jaunimo grupes su jas globojančiomis organizacijomis, veikiančiomis Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, teikti paraiškas Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimui gauti.
2021-04-27
Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki gegužės 16 d. teikti paraiškas Joniškio rajono vaikams ugdyti vasarą įsisavinant NVŠ programoms skirtas lėšas.
2021-04-20
Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su Druskininkų kultūros centru organizuoja Lietuvos pasakotojų konkursą „Žodzis žodzį gena“. Konkurso tikslas – gaivinti ir puoselėti etninės kultūros tradiciją – pasakomąją tautosaką, jos žanrų įvairovę, tarmes, išaiškinti, paskatinti ir pagerbti šias tradicijas tęsiančius savitus tautosakos pateikėjus ir atlikėjus.
2021-04-15
Projekto iniciatyvinė grupė, sudaryta 2021 m. kovo 22 d. mero Vitalijaus Gailiaus potvarkiu Nr. M-12 (pridėti potvarkį) pradėjo aktyvią veiklą. Siekiant išsiaiškinti sporto / aktyvaus laisvalaikio paslaugų ir infrastruktūros poreikį, skelbiama Joniškio rajono gyventojų apklausa. Anoniminės apklausos rezultatai padės tikslingai planuoti investicijas ir užtikrinti gyventojų poreikių tenkinimą.
2021-04-15
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Švietimo įstatymo pataisas, o Vyriausybei parengus ir patvirtinus Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.
2021-04-08
2021-ieji – respublikinės tautodailininkų tapybos darbų parodos, skirtos Adomo Varno premijai laimėti, jubiliejiniai metai. Nuo balandžio 7 iki gegužės 7 dienos (darbo dienomis) parodą Joniškio kultūros centre laikantis visų saugumo reikalavimų galima aplankyti gyvai, prieš tai užsiregistravus telefonu +370 614 25 348.
2021-03-22
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skelbia 2021 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų paraiškų priėmimą.
2021-03-05
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“, traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. lapkričio 4 d., pagal 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 3D-870 techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, iki Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir 2 mėn. po jo.
 1 2