Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 16 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2021-04-15
Projekto iniciatyvinė grupė, sudaryta 2021 m. kovo 22 d. mero Vitalijaus Gailiaus potvarkiu Nr. M-12 (pridėti potvarkį) pradėjo aktyvią veiklą. Siekiant išsiaiškinti sporto / aktyvaus laisvalaikio paslaugų ir infrastruktūros poreikį, skelbiama Joniškio rajono gyventojų apklausa. Anoniminės apklausos rezultatai padės tikslingai planuoti investicijas ir užtikrinti gyventojų poreikių tenkinimą.
2021-04-15
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Švietimo įstatymo pataisas, o Vyriausybei parengus ir patvirtinus Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.
2021-04-08
2021-ieji – respublikinės tautodailininkų tapybos darbų parodos, skirtos Adomo Varno premijai laimėti, jubiliejiniai metai. Nuo balandžio 7 iki gegužės 7 dienos (darbo dienomis) parodą Joniškio kultūros centre laikantis visų saugumo reikalavimų galima aplankyti gyvai, prieš tai užsiregistravus telefonu +370 614 25 348.
2021-04-06
Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo 2021 m. konkursą.
2021-03-29
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021-04-12, 13.00 val. numatomas nuotolinis Departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
2021-03-29
Skelbiame paramos maisto produktais teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) Joniškio seniūnijos gyventojams grafiką 2021 m. balandžio mėn.
2021-03-22
Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-262.
2021-03-22
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skelbia 2021 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų paraiškų priėmimą.
2021-03-05
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“, traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. lapkričio 4 d., pagal 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 3D-870 techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, iki Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir 2 mėn. po jo.
 1 2