I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.04.24
DEKLARUOJANTIS ASMUO
VITALIJUS GAILIUS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS (288712070)
 
PAREIGOS
MERAS AR JO PAVADUOTOJAS (104)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
DAIVA GAILIENE
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
VŠĮ VAIKYSTĖS TAKAS (302557111)
 
PAREIGOS
JURIDINIO ASMENS DARBUOTOJAS (703)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 2 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 104
Pareigos Meras ar jo pavaduotojas
Ryšio pradžios data 2012.11.16
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2019.04.10
Juridinio asmens kodas 188605295
Juridinio asmens pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 101
Pareigos Seimo pirmininkas, seimo narys
Ryšio pradžios data 2017.04.03
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 157506178
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO ROTARY KLUBAS
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 17
Kategorija Gauta dovana (išskyrus artimų asmenų dovanas)
Sandorio forma Žodinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.03.18
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.03.18
Sandorio suma Eur 200
Kitos sandorio salies pavadinimas ŠIAULIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS AMATŲ RŪMAI
Sandorio objekto aprašymas SUVENYRAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 13
Kategorija Išsimokėtinas pirkimas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2013.10.21
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.10.21
Sandorio suma Eur 13000
Kitos sandorio salies pavadinimas AB SEB LIZINGAS
Sandorio objekto aprašymas AUTOMOBILIS