I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.08.22
DEKLARUOJANTIS ASMUO
VALĖ KULVINSKIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ (188605295)
 
PAREIGOS
POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, ĮSTAIGOS VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (355)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
GEDIMINAS KULVINSKAS
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
UAB "RIGIDAS" (304145188)
 
PAREIGOS
KITOS PAREIGOS, NENURODYTOS ŠIO KLASIFIKATORIAUS PUNKTUOSE (907)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 10 ID001F 1 ID001I 1 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 561
Pareigos Kolegialaus valdymo organo (valdybos) narys
Ryšio pradžios data 2019.07.30
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300047750
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 550
Pareigos Dalininkas (narys)
Ryšio pradžios data 2016.11.14
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2019.04.15
Juridinio asmens kodas 304176059
Juridinio asmens pavadinimas LIETUVOS MOKESČIŲ KONSULTANTŲ ASOCIACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2014.07.14
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 6311
Kitos sandorio salies pavadinimas SEB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas PASKOLA
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.08.03
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.08.03
Sandorio suma Eur 2750
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas ŽĘMĖS SKLYPO ĮSIGIJIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.03.30
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.03.30
Sandorio suma Eur 3000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas ŽEMĖS SKLYPO ĮSIGIJIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.08.12
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 3000
Kitos sandorio salies pavadinimas SEB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas GAUTA PASKOLA
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 21
Kategorija Paslauga
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.04.04
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.04.04
Sandorio suma Eur 2500
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas SUTEIKTOS KONSULTACIJOS MOKESTINIŲ GINČŲ KLAUSIMAIS
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.08.03
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.08.03
Sandorio suma Eur 2750
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas ŽEMĖS SKLYPO ĮSIGIJIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Sutuoktinis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2005.08.15
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 14000
Kitos sandorio salies pavadinimas ŠIAULIŲ BANKAS
Sandorio objekto aprašymas PASKOLA
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 10
Kategorija Lizingas
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2015.02.04
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2018.06.15
Sandorio suma Eur 5500
Kitos sandorio salies pavadinimas SEB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas NAUDOTO AUTOMOBILIO ĮSIGYJIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2017.03.30
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2017.03.30
Sandorio suma Eur 3000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas ŽEMĖS SKLYPO ĮSIGIJIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.04.17
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 4000
Kitos sandorio salies pavadinimas SEB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas GAUTA PASKOLA
I D 0 0 1 F
RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Ryšiais susieto asmens pilietybė Lietuvos Respublikos
Vardas ir pavardė GYVENTOJAS
Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ATSOVAVIMAS MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJOJE
I D 0 0 1 I
INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Deklaruojantysis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 692
Pavadinimas Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Individualios veiklos pradžia 2015.07.07
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
2019.04.15
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)
INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ