I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.08.28
DEKLARUOJANTIS ASMUO
INGA KARBAUSKIENĖ
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAS (353)
 
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris nenurodytas.
PRIEDAI:
ID001J 7 ID001S 1 ID001F 0 ID001I 1 ID001A 0 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 551
Pareigos Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas)
Ryšio pradžios data 2011.02.05
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 302595820
Juridinio asmens pavadinimas VŠĮ "NAISIŲ VASAROS TEATRAS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 704
Pareigos Darbuotojas
Ryšio pradžios data 2010.11.10
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2019.07.26
Juridinio asmens kodas 300598390
Juridinio asmens pavadinimas UAB "ŽEMĖS ŪKIO INOVACIJŲ CENTRAS"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2018.07.31
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300047750
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 551
Pareigos Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas)
Ryšio pradžios data 2017.05.30
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 300602127
Juridinio asmens pavadinimas ASOCIACIJA "GASČIŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 550
Pareigos Dalininkas (narys)
Ryšio pradžios data 2011.02.01
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 302591430
Juridinio asmens pavadinimas JAUNIMO KLUBAS "ATEINAM"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 551
Pareigos Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas)
Ryšio pradžios data 2011.01.31
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 302590474
Juridinio asmens pavadinimas MOTERŲ KLUBAS "ERIM"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 551
Pareigos Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas)
Ryšio pradžios data 2014.09.12
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 303415951
Juridinio asmens pavadinimas VIEŠOJI ĮSTAIGA "BALTŲ ARENA"
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas  
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2019.02.04
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 6000
Kitos sandorio salies pavadinimas AB ŠIAULIŲ BANKAS
Sandorio objekto aprašymas VARTOJIMO PASKOLA
I D 0 0 1 I
INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir/ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Deklaruojantysis
Individualios veiklos rūšis
Kodas 932
Pavadinimas Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Individualios veiklos pradžia 2012.09.21
Individualios veiklos pabaiga
jei nesibaigė, pildyti nereikia
 
Papildomi duomenys apie individualią veiklą
(neprivalomas laukelis)