I D 0 0 1
PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
PILDYMO DATA
2019.05.08
DEKLARUOJANTIS ASMUO
AIVARAS RUDNICKAS
 
DARBOVIETĖ
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (288712070)
 
PAREIGOS
POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, ĮSTAIGOS VADOVAS AR JO PAVADUOTOJAS (355)
 
DEKLARUOJANČIO ASMENS SUTUOKTINIS, SUGYVENTINIS, PARTNERIS*
*Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi arba jeigu tokie duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS(-Ė)
DOVILĖ RUDNICKIENĖ
 
SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO, PARTNERIO DARBOVIETĖ*
(kitos darbovietės nurodomos ID001J priede)
UAB "JONIŠKIO VANDENYS" (157531950)
 
PAREIGOS
DARBUOTOJAS (453)
PRIEDAI:
ID001J 2 ID001S 4 ID001F 0 ID001I 0 ID001A 1 ID001P 0
 
I D 0 0 1 J
RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir/ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 552
Pareigos Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas
Ryšio pradžios data 2015.06.30
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 304074809
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas VALDYBOS PIRMININKAS
Asmuo, kurio ryšys nurodomas Deklaruojantysis
Valstybė Lietuvos Respublika
 
Ryšys su juridiniu asmeniu
Kodas 470
Pareigos Viešojo pirkimo komisijos nariai
Ryšio pradžios data 2019.05.08
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Juridinio asmens kodas 288712070
Juridinio asmens pavadinimas JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas KOMISIJOS PIRMININKAS
I D 0 0 1 S
SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Sandoris
Kodas 22
Kategorija Paskola (gauta)
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.10.26
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
2043.10.14
Sandorio suma Eur 55440
Kitos sandorio salies pavadinimas AB SEB BANKAS
Sandorio objekto aprašymas KREDITAS ĮKEIČIANT TURTĄ
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 36
Kategorija Kiti sandoriai
Sandorio forma Rašytinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.10.22
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 6000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas TĖVŲ DOVANA
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis
Sandoris
Kodas 12
Kategorija Pardavimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2019.05.02
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 26000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas BUTO PARDAVIMAS
Sandorį sudaręs asmuo Deklaruojantysis ir sutuoktinis
Sandoris
Kodas 11
Kategorija Pirkimas
Sandorio forma Notarinė
Kita sandorio šalis Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje
Sandorio sudarymo data 2018.12.05
Sandorio pabaigos data
(jei sandoris nepasibaigęs, pildyti nereikia)
 
Sandorio suma Eur 66000
Kitos sandorio salies pavadinimas Neviešinama
Sandorio objekto aprašymas NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMAS
I D 0 0 1 A
KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
SŪNUS PIJUS RUDNICKAS LANKO VAIKŲ LOPŠELĮ - DARŽELĮ "VYTURĖLIS". GALIMAS INTERESŲ KONFLIKTAS PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS.