mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis

 Pirkimo pavadinimas Sprendimą pagrindžiantis dokumentas
Inžinerinių statinių statybos techninio darbo projekto parengimo paslaugos

Dokumentai

Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Dokumentai

Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų rekonstrukcijos techninio darbo projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos Dokumentai
Joniškio rajono Skaistgirio kadastro vietovės pralaidos ant Karnupio upelio, 2017 metais nukentėjusios nuo liūčių, techninio darbo projekto parengimas ir rekonstrukcijos darbai  Dokumentas
Spausdinimo ir pristatymo paslaugos Dokumentas
VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centre vertikalaus lifto tipo keleivinio
keltuvo pirkimo ir montavimo darbai
Dokumentas
Kepalių seniūnijos kelio A12–Sabačiūnai–Šlapakiai kapitalinio remonto aprašo
parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbai
Dokumentas
Joniškio rajono Kepalių seniūnijos kelio Nr. JN0513 Kirnaičiai–Gasčiūnai kapitalinio
remonto darbai
Dokumentas
Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto, klojant ištisinę asfaltbetonio dangą darbai Dokumentas
Joniškio miesto Sodininkų tako kapitalinio remonto aprašo parengimas, projekto
vykdymo priežiūra ir darbai
Dokumentas
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia Dokumentas
Vandentiekio ir nuotekų tinklų paklojimo iki namų Vilniaus g. 23 ir Livonijos g.
8 Joniškyje statybos rangos darbų pirkimas
Dokumentas
Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir tvarkymą apskaitos sistemos priežiūros, aptarnavimo  ir plėtros paslaugos Dokumentas
Techninio projekto „Pėsčiųjų tilto per Švėtės upę tarp Senosios ir Naujosios Žagarės techninio projekto parengimas su projekto vykdymo priežiūra“ konstrukcijų dalies koregavimas „A“ laida ir darbo projekto parengimas Dokumentas
Kepalių seniūnijos kelio A12–Sabačiūnai–Šlapakiai kapitalinio remonto aprašo
parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbai
Dokumentas
Pėsčiųjų tilto per Švėtės upę tarp Senosios ir Naujosios Žagarės statyba

Dokumentas

Joniškio rajono Gaižaičių kadastro vietovės griovių ir jų statinių remontas ir priežiūra

Dokumentas

Finansų valdymo ir apskaitos sistemos Labbis palaikymo, aptarnavimo ir papildomų
paslaugų pirkimas

Dokumentas

Šilumos energijos pirkimas

Dokumentai

Statinių projektų bendrosios ir dalinės ekspertizės paslaugų pirkimas

Dokumentai