mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Kontrolės ir audito tarnybos darbo užmokestis

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS
(PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EUR

Pareigybė

2021 m.

2022 m. I ketv. 

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Savivaldybės kontrolierius

1

3078,48

1

3350,80

Vyriausiasis specialistas

1

1687,16

1

1787,82