mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Administracijos darbo užmokestis

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDUTINIS
MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EUR

Pareigybės pavadinimas

2021 m. vidurkis

2022 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

SAVIVALDYBĖS VADOVAI

Meras

1

4205,17

1

4297,60

Mero pavaduotojas

1

2974,07

1

3044,39

Mero patarėjas

1

1751,41

1

1422,88

ADMINISTRACIJOS VADOVAI

Administracijos direktorius

1

3347,85

1 3323,16

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3120,30

1

3201,03

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Vedėjai

10

2028,00

10

2272,23

Poskyrio vedėjai

2

1930,76

1

2271,44

Vyriausieji specialistai

43

1346,30

37

1646,30

Vyresnieji specialistai

2

1349,75

2

1334,53

Seniūnai

8

1945,61

8

2161,73

Seniūno pavaduotojas

   

-

 

DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS

Buhalteriai

11

1063,97,

9

1253,48

Socialinių išmokų specialistai

9

1183,10

8

1327,98

Specialistai

17

743,48

15

1007,05

Raštvedžiai

11

786,25

10

940,89

Žemės ūkio specialistai

10

590,86

10

660,46

Socialinio darbo specialistai

16

1069,54

13

1643,45

Valytojai

13

343,84

12

430,39

Ūkvedžiai

10

757,23

10

876,65

Darbininkai

50

579,52

36

652,68

Katilinės darbuotojas

6

642,78

6 669,17

Meistrai