mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Administracijos darbo užmokestis

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDUTINIS
MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EUR

Pareigybės pavadinimas

2020 m. vidurkis

2021 m. II ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

SAVIVALDYBĖS VADOVAI

Meras

1

4167,21

1

4209,72

Mero pavaduotojas

1

2923,44

1

2951,05

Mero patarėjas

1

1731,89

1

1462,75

ADMINISTRACIJOS VADOVAI

Administracijos direktorius

1

3579,98

1 3295,94

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3143,40

1

3192,37

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Vedėjai

10

2139,33

11

2273,09

Vedėjo pavaduotojas

2

1322,46

1

1503,41

Poskyrio vedėjai

3

1679,13

2

1936,77

Vyriausieji specialistai

43

1411,77

38

1615,54

Vyresnieji specialistai

2

1234,38

2

1412,76

Seniūnai

10

1835,37

8

1951,80

Seniūno pavaduotojas

   

-

 

DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS

Buhalteriai

10

1184,27

10

1275,92

Socialinių išmokų specialistai

8

1005,74

8

1134,64

Specialistai

8

633,63

10

1044,07

Raštvedžiai

10

725,18

10

917,49

Žemės ūkio specialistai

9

515,99

10

600,87

Socialinio darbo specialistai

14

1039,62

13

1199,11

Vairuotojai

2

939,91

2

893,40

Valytojai

12

333,78

12

375,12

Ūkvedžiai

10

776,15

10

859,80

Darbininkai

36

547,84

50

583,11

Katilinės darbuotojas

5

609,25

 5 649,22

Meistrai