2014-01-10
Šiais metais Mykolo Arkangelo statulėlė bus įteikta Viliui Kaikariui

Sausio 9 d. Joniškio rajono savivaldybėje susirinkusi Mykolo Arkangelo statulėlės atrankos grupė nusprendė, kuris joniškietis į rajono gyvenimą įnešė didžiausią indėlį.

Su siūlymais apdovanoti už svarius darbus Joniškio rajono plėtrai, pramonei, kultūrai, švietimui, sportui, žemės ūkiui, socialinei raidai, visuomenės gyvenimui, krašto apsaugai ar kitoms sritims, už nuolatinę paramą buvo sulaukta keturių pretendento į statulėlę anketų. Visose anketose buvo siūloma apdovanoti tą patį asmenį – Vilių Kaikarį.

Vienoje anketoje pasirašė Joniškio rajono savivaldybės administracijos Skaistgirio seniūnija, Alsių kaimo bendruomenė, Ramoškių kaimo bendruomenė, Lankaičių kaimo bendruomenė, Reibinių kaimo bendruomenė, kitą pateikė Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga, dar vieną – Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras, o paskutiniosios sulaukta iš Joniškio rajono verslininkų asociacijos. Visi vienbalsiai tvirtino, kad Mykolo Arkangelo statulėlės yra vertas rajono verslininkas Vilius Kaikaris.

Visos organizacijos anketose vardijo pretendento, rajono verslininko nuopelnus už kuriuos siūloma apdovanoti šį rajonui nusipelniusį žmogų. Visi vieningai tvirtina, kad verslininkui turime būti dėkingi už verslo plėtrą Joniškio rajone, naujų darbo vietų kūrimą, kaimo bendruomenių idėjų supratimą, palaikymą ir paramą, renginių, švenčių, organizacijų, sporto klubų, krepšinio komandos Joniškio „Delikatesas“ rėmimą.

Skaistgirio seniūnija ir seniūnijos bendruomenės, pateikusios anketą, tvirtina, kad Vilius Kaikaris yra ne tik sėkmingas verslininkas, bet ir savo rajono, gimtinės patriotas, besirūpinantis, kad jaunimas galėtų kurti savo gyvenimą gimtojoje žemėje, kad šiandieninis kaimas būtų patrauklus.

Atrankos grupės posėdyje pristačius pretendentą, ir taip visiems žinomus jo nuopelnus Joniškio kraštui, nariams nekilo abejonių, jie vienabalsiai, be diskusijų pritarė apdovanojimą skirti Viliui Kaikariui, kurio indėlis į rajono plėtrą ir pagalba įvairioms organizacijoms yra neabejotinas.

Pirmoji Mykolo Arkangelo statulėlė 2010 m. buvo įteikta Anicetai Krajinienei, po metų ji atiteko Marijai Savickienei, 2012 m. šis garbingas apdovanojimas įteiktas Romaldui Gadeikiui, 2013 m. – Mindaugui Balčiūnui. Šiais metais Mykolas Arkangelas Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginyje nusileis Viliui Kaikariui į rankas.

Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus informacija ir nuotrauka

Mykolo Arkangelo statulėlės nominantų
atrankos grupės posėdžio metu