Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. spalio 21 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų projektai

Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto 13 programai „Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“ 01 02 04 priemonei „Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas“ įgyvendinti buvo skirti 6000,00 (šeši tūkstančiai) eurų.

Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, jos buvo priimamos nuo 2019 m. kovo 1 d. iki kovo 29 d.

Iš viso buvo gautos 24 paraiškos. Prašoma suma iš savivaldybės biudžeto 11757,90 eurų. Paraiškas vertino Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) taryba. 2019 m. balandžio 8 d. posėdyje buvo svarstomas paraiškų pagal Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) vertinimas.

Nusprendus nevertinti projektų, kurie neatitinka Aprašo reikalavimų, vertinimui liko 20 projektų, kuriuose prašoma suma yra 9906,90 Eur. Šiais metais biudžeto lėšomis buvo finansuojama 90 proc. projekto vertės, pareiškėjų privalomas prisidėjimas 10 proc.  Jei prie projekto įgyvendinimo buvo planuojama prisidėti

11–15 proc., buvo skiriami 5 balai, jei 16 ir daugiau proc. – 10 balų.

2019 m. balandžio 29 d. posėdyje NVO taryba svarstė paraiškų vertinimo rezultatus. Buvo sudaryta pareiškėjų eilė balų mažėjimo tvarka. Sudarytas ir patvirtintas 14 finansuotinų projektų sąrašas, rezervinis projektų sąrašas, kuriame 2 projektai. 4 paraiškos, surinkusios mažiau nei 60 balų, nefinansuojamos.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A-435 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo“ skirtos lėšos projektams įgyvendinti. 2019 m. gegužės 10 d. savivaldybės administracijos direktorė su projektų vykdytojais pasirašė finansinės paramos sutartis. Projektai turėjo būti įgyvendinti iki gruodžio 10 d.

13 projektų įgyvendinti sėkmingai, pateiktos ataskaitos, reikiami dokumentai.

Projektų vykdytojai, įgyvendindami projektus, dalyvavo respublikiniame renginyje, vykdė edukacinius, relaksacinius, terapinius, sveikatinimo užsiėmimus, organizavo protmūšius, mokymus, vasaros šventę. Buvo surengtas tradicinis renginys, dalyvavo patirties sklaidos renginiuose, minėjo teatro dešimtmetį, savo organizacijos dvidešimtmetį.

Joniškio kunigaikščio Vykinto žemaičių kultūros draugija projekto „Kultūriniai tiltai. „Žemaitijai – 800“ ataskaitą pateikė gruodžio pradžioje. Ataskaita nebuvo tinkamai užpildyta. Prie ataskaitos nepateikti dokumentai, įrodantys prisidėjimą prie projekto įgyvendinimo savomis lėšomis.

Kadangi nepateikti išlaidas įrodantys ir pateisinantys dokumentai, negalima nustatyti ar iš vis buvo vykdomos veiklos, nurodytos paraiškoje. Draugijos buvo paprašyta patikslinti ataskaitą ir pateikti reikiamus dokumentus, tačiau jie nebuvo gauti.

NVO taryba 2019 m. gruodžio 13 d. posėdyje svarstė pateiktą ataskaitą ir nusprendė, kad Joniškio kunigaikščio Vykinto žemaičių kultūros draugija turi grąžinti į Joniškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą jai skirtus 200 (du šimtus) eurų. Draugija lėšas grąžino.

Tikimasi, kad visos nevyriausybinės organizacijos atsakingai naudos rajono biudžeto lėšos ir lėšų gražinimas nesikartos.

 Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorė Rasa Birutytė

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook