Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 7 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 26
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 26
Posėdžio data 2017-05-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-123) Jonas Novogreckis
Priimtas
2 Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-126) Jonas Novogreckis
Priimtas
3 Dėl Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-127) Jonas Novogreckis
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-128) Jonas Novogreckis
Priimtas
5 Dėl Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-129) Jonas Novogreckis
Priimtas
6 Dėl Joniškio r. Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-130) Jonas Novogreckis
Priimtas
7 Dėl Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-137) Jonas Novogreckis
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-138) Jonas Novogreckis
Priimtas
9 Dėl Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-139) Jonas Novogreckis
Priimtas
10 Dėl Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-140) Jonas Novogreckis
Priimtas
11 Dėl Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-143) Jonas Novogreckis
Priimtas
12 Dėl Joniškio r. Mindaugių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-144) Jonas Novogreckis
Priimtas
13 Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-145) Jonas Novogreckis
Priimtas
14 Dėl Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-146) Jonas Novogreckis
Priimtas
15 Dėl Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-147) Jonas Novogreckis
Priimtas
16 Dėl Joniškio r. Žagarės gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-148) Jonas Novogreckis
Priimtas
17 Dėl Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-149) Jonas Novogreckis
Priimtas
18 Dėl Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-150) Jonas Novogreckis
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono sporto centro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-151) Jonas Novogreckis
Priimtas
20 Dėl uždarosios akcinės bendrovės GATE FOUR atleidimo nuo 2017 m. nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. TSP-134) Stefanija Šniukienė
Priimtas
21 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2017 metais nustatymo (Nr. TSP-135) Stefanija Šniukienė
Priimtas
22 Dėl N. Ž. atleidimo nuo 2016 m. nekilnojamojo turto mokesčio skolos dalies sumokėjimo (Nr. TSP-141) Stefanija Šniukienė
Priimtas
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-160) Stefanija Šniukienė
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-142) Alma Žukauskytė
Priimtas
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-157) Vilija Aleksienė
Priimtas
26 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ (Nr. TSP-158) Vilija Aleksienė
Priimtas
27 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano ataskaitai (Nr. TSP-159) Vilija Aleksienė
Priimtas
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-163) Daiva Nechaj
Priimtas
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-166) Daiva Nechaj
Priimtas
30 Dėl priedo Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojai Vaidai Aleknavičienei už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nustatymo (Nr. TSP-132) Rasa Lapukienė
Priimtas
31 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose išlaidų finansavimo Joniškio rajono gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-153) Laima Klemienė
Priimtas
32 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą ir Joniškio sporto centrą tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-125) Jonas Novogreckis
Priimtas
33 Dėl Joniškio Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos likvidavimo (Nr. TSP-124) Jonas Novogreckis
Priimtas
34 Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbo laiko suderinimo (Nr. TSP-133) Jonas Novogreckis
Priimtas
35 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-136) Jonas Novogreckis
Priimtas
36 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Jono Avyžiaus literatūros premijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-154) Jonas Novogreckis
Priimtas
37 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-252 „Dėl Mato Slančiausko premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-155) Jonas Novogreckis
Priimtas
38 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-161) Jonas Novogreckis
Priimtas
39 Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo šalių susitarimu (Nr. TSP-165) Agnė Valaitienė
Priimtas
40 Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo (Nr. TSP-164) Arūnas Adomaitis
Priimtas
41 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-131) Arūnas Adomaitis
Priimtas
42 Dėl Joniškio rajono asfaltuotinų žvyrkelių ruožų eilės patvirtinimo (Nr. TSP-162) Arūnas Adomaitis
Priimtas
43 Dėl E. M. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-152) Daiva Zikienė
Priimtas
44 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Joniškio rajono komunalinių atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-156) Boleslovas Švabas
Priimtas
45 Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-109) Benjaminas Rimdžius
Įtrauktas į darbotvarkę
46 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
47 ESF Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto (Nr. 07.41-ESFA-V-404-01-0001) „Atrask save“ įgyvendinimo 2016 m. ir 2017 m. rezultatų ataskaita (Nr. TSP-167) Vilma Bartašienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška