Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 7 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 28
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 28
Posėdžio data 2017-08-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl 2017–2018 mokslo metų pradžios ir trukmės Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios bendrojo ugdymo mokyklose (Nr. TSP-194) Jonas Novogreckis
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl 2017–2018 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus patvirtinimo bei prašymų mokytis priėmimo laiko nustatymo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-219) Jonas Novogreckis
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Reg. 2017-08-07 Nr. TSP-195 (Nr. TSP-195) Jonas Novogreckis
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos likvidavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-227) Jonas Novogreckis
Priimtas
5 Dėl Joniškio r. Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus Vaclovo Martinaičio atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-199) Jonas Novogreckis
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo (Nr. TSP-217) Jonas Novogreckis
Priimtas
7 Dėl Joniškio kultūros centro Bariūnų skyriaus veiklos nutraukimo ir Joniškio kultūros centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-218) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-220) Jonas Novogreckis
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-221) Jonas Novogreckis
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-222) Jonas Novogreckis
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-223) Jonas Novogreckis
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-224) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-205) Laima Klemienė
Priimtas
14 Dėl pritarimo teikti paraišką (Nr. TSP-206) Regina Leknickienė
Priimtas
15 Dėl įgaliojimų suteikimo Joniškio rajono savivaldybės administracijai (Nr. TSP-196) Rasa Lapukienė
Priimtas
16 Dėl priedo Joniškio rajono savivaldybės administracijos pavaduotojui Artūrui Pališkevičiui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą nustatymo (Nr. TSP-197) Rasa Lapukienė
Priimtas
17 Dėl priedo Joniškio rajono savivaldybės merui Gediminui Čepuliui už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nustatymo (Nr. TSP-198) Rasa Lapukienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti“ papildymo (Nr. TSP-200) Stefanija Šniukienė
Priimtas
19 Dėl 2017 m. nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo S. B. (Nr. TSP-201) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. TSP-202) Stefanija Šniukienė
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. TSP-203) Stefanija Šniukienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-204) Stefanija Šniukienė
Priimtas
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-228) Stefanija Šniukienė
Priimtas
24 Informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymą 2017 m. birželio 30 d. (Nr. TSP-230) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl vandentvarkos projektų eiliškumo patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-207) Vilija Aleksienė
Priimtas
26 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizavimas“ (Nr. TSP-225) Vilija Aleksienė
Priimtas
27 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-226) Vilija Aleksienė
Priimtas
28 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „VšĮ Joniškio ligoninės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ (Nr. TSP-229) Vilija Aleksienė
Priimtas
29 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-208) Arūnas Adomaitis
Priimtas
30 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-209) Arūnas Adomaitis
Priimtas
31 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-210) Arūnas Adomaitis
Priimtas
32 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-211) Arūnas Adomaitis
Priimtas
33 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-212) Arūnas Adomaitis
Priimtas
34 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-213) Arūnas Adomaitis
Priimtas
35 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-214) Arūnas Adomaitis
Priimtas
36 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-215) Arūnas Adomaitis
Priimtas
37 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-216) Boleslovas Švabas
Priimtas
38 Dėl Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos (Nr. TSP-231) Daiva Nechaj
Įtrauktas į darbotvarkę
39 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška