Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 7 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 29
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 29
Posėdžio data 2017-09-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-239) Stefanija Šniukienė
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-250) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-242) Daiva Nechaj
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-233) Laima Klemienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-234) Laima Klemienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-235) Laima Klemienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-236) Laima Klemienė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-237) Laima Klemienė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-238) Laima Klemienė
Priimtas
10 Dėl Žagarės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-243) Laima Klemienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-248) Laima Klemienė
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo (Nr. TSP-232) Jonas Novogreckis
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos paskyrimo Daliai Petraitienei (Nr. TSP-241) Jonas Novogreckis
Priimtas
14 Dėl Astos Žilinskienės skyrimo į Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (Nr. TSP-245) Jonas Novogreckis
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo (Nr. TSP-249) Jonas Novogreckis
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-246) Jonas Novogreckis
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo (Nr. TSP-244) Arūnas Adomaitis
Priimtas
18 Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo (Nr. TSP-247) Arūnas Adomaitis
Priimtas
19 Dėl nuomos sutarčių nutraukimo (Nr. TSP-251) Arūnas Adomaitis
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-240) Boleslovas Švabas
Priimtas
21 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška