Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 7 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 31
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 31
Posėdžio data 2017-11-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2018 metais nustatymo (Nr. TSP-255) Stefanija Šniukienė
Priimtas
2 Dėl 2017 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo R. Butkaus individualiai įmonei „Ranvilė“ (Nr. TSP-288) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-277) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-292) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sasun“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-285) Sigutė Ščiglinskienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl vandentvarkos projektų eiliškumo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-289) Vilija Aleksienė
Priimtas
7 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį (Nr. TSP-279) Vilija Aleksienė
Priimtas
8 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Joniškio rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir ligų prevencijos vykdymas“ (Nr. TSP-282) Vilija Aleksienė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo“ pakeitimo (Nr. TSP-287) Laima Klemienė
Priimtas
10 Dėl Mato Slančiausko premijos paskyrimo Janinai Švambarytei-Valužienei (Nr. TSP-281) Jonas Novogreckis
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-290) Jonas Novogreckis
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą ir Joniškio sporto centrą tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-286) Jonas Novogreckis
Priimtas
13 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-278) Arūnas Adomaitis
Priimtas
14 Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo (Nr. TSP-283) Arūnas Adomaitis
Priimtas
15 Dėl Joniškio turgavietės Turgaus g. 5, Joniškyje, nuomos (Nr. TSP-280) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bešeimininkių objektų, likviduojamų pagal priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-291) Arūnas Adomaitis
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-284) Daiva Zikienė
Priimtas
18 Dėl B. B. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-276) Boleslovas Švabas
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko tarnybinių nusižengimų (Nr. TSP-293) Daiva Nechaj
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška