Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 7 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 33
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 33
Posėdžio data 2017-12-21 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2018–2020 m. programos patvirtinimo (Nr. TSP-301) Vytautas Pakatilius
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-295) Rasa Lapukienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditorių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-308) Rasa Lapukienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. TSP-307) Laima Klemienė
Priimtas
5 Dėl premijos paskyrimo Jokūbui Butei (Nr. TSP-298) Jonas Novogreckis
Priimtas
6 Dėl premijos paskyrimo Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos šokių studijai „Kibirkštėlė“ (Nr. TSP-299) Jonas Novogreckis
Priimtas
7 Dėl Jono Avyžiaus literatūros premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-306) Jonas Novogreckis
Priimtas
8 Dėl Joniškio sporto klubo „Siekis“ atleidimo nuo mokesčio už sporto salių nuomą 2018 m. (Nr. TSP-309) Jonas Novogreckis
Priimtas
9 Dėl premijų skyrimo geriausiems 2017 m. Joniškio rajono sportininkams (Nr. TSP-313) Jonas Novogreckis
Priimtas
10 Dėl R. P. atleidimo nuo 2016 m. nekilnojamojo turto mokesčio skolos sumokėjimo (Nr. TSP-300) Stefanija Šniukienė
Priimtas
11 Dėl 2017 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo A. S. (Nr. TSP-303) Stefanija Šniukienė
Priimtas
12 Dėl S. A. atleidimo nuo 2017 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. TSP-312) Stefanija Šniukienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-314) Stefanija Šniukienė
Priimtas
14 Dėl R. B. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-305) Sigutė Ščiglinskienė
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos Joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-296) Daiva Bičkienė
Priimtas
16 Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo (Nr. TSP-297) Arūnas Adomaitis
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-302) Arūnas Adomaitis
Priimtas
18 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-310) Arūnas Adomaitis
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-311) Arūnas Adomaitis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška