Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 7 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 34
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 34
Posėdžio data 2018-02-15 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015–2017 metų programos priemonių plano 2017 metų vykdymo ataskaita (Nr. TSP-1) Vytautas Pakatilius
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-21) Edita Rudienė
Priimtas
3 Dėl priedo Joniškio rajono savivaldybės kontrolierei Almai Žukauskytei už tarnybos Lietuvos valstybei metus nustatymo (Nr. TSP-26) Daiva Nechaj
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-315) Daiva Nechaj
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-27) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
6 Dėl Strateginės plėtros komisijos sudėties keitimo (Nr. TSP-5) Vilija Aleksienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-6) Vilija Aleksienė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-14) Egidija Daunorienė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-13) Aivaras Rudnickas
Priimtas
10 Dėl 2017 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo B. J. (Nr. TSP-2) Stefanija Šniukienė
Priimtas
11 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams (Nr. TSP-8) Stefanija Šniukienė
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti“ pakeitimo (Nr. TSP-15) Stefanija Šniukienė
Priimtas
13 Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti (Nr. TSP-16) Stefanija Šniukienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos Jauniūnų kaimo Saulės Mūšio gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. TSP-3) Daiva Bičkienė
Priimtas
15 Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-22) Daiva Bičkienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Kompleksiškai teikiamos pagalbos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-7) Jonas Novogreckis
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Joniškio rajono etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-10) Jonas Novogreckis
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-12) Jonas Novogreckis
Priimtas
19 Dėl Adomo Varno premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-20) Jonas Novogreckis
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo (Nr. TSP-23) Jonas Novogreckis
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-4) Laima Klemienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose išlaidų finansavimo Joniškio rajono gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-18) Laima Klemienė
Priimtas
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-28) Laima Klemienė
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-19) Laima Klemienė
Priimtas
25 Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo (Nr. TSP-25) Arūnas Adomaitis
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-24) Daiva Zikienė
Priimtas
27 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio pirčių bilietų kainų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-9) Boleslovas Švabas
Priimtas
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-11) Boleslovas Švabas
Priimtas
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-29) Boleslovas Švabas
Priimtas
30 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai. Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
31 Dėl siūlymo įtraukti sklypus į neprivatizuojamų žemių sąrašą (Nr. TSP-31) Daiva Bičkienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška