Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planavimo dokumentų rengimas

2013 m. gegužės 20 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Joniškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planavimo dokumentų rengimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-049 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

Projekto tikslas – užtikrinti Joniškio rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.

Uždavinys – nustatyti palankias sąlygas sistemingam teritorijos vystymuisi parengiant teritorijų planavimo dokumentus. Projekto įgyvendinimo metu numatoma parengi ir suderinti du teritorijų planavimo specialiuosius planus.

Bendra projekto vertė – 5 705,18 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamas finansavimas – 4 849,40 Eur ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 855,78 Eur.

Projekto įgyvendinimo metai: 2013–2015 m.

Projekto esmė

Plečiantis Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai ir didėjant centralizuotų vandentiekio tinklų naudotojų skaičiui, esamos vandenvietės pareikalaujamas geriamo vandens kiekis ir našumas yra nepakankamas. Sprendžiant šią problemą, būtina statyti naują, pajėgesnę vandenvietę. Sistemingai ir darniai planuojant Žagarės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą reikės parengti žemės sklypo suformavimo naujai vandenvietei įrengti detalųjį planą, tuo pačiu koreguoti Žagarės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros specialųjį planą. 

Projekto vykdymo eiga

2014-04-17 pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėju UAB „Patvanka“ dėl Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planavimo dokumentų parengimo. Projekto įgyvendinimo metu bus rengiami 2 teritorijų planavimo dokumentai: Žagarės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano korektūra bei Žemės sklypo suformavimo Žagarėje vandenvietei įrengti detalusis planas.

Projekto nauda

Parengti planavimo dokumentai leis užtikrinti darnų ir sistemingą Žagarės miesto vystymąsi, detalizuoti Žagarės miesto bendrojo plano sprendinius, užtikrinti racionalų gamtinių išteklių naudojimą, racionaliai panaudoti turimus išteklius, taip pat palengvins atliekamas funkcijas, susijusias su vandens tiekimu ir nuotekų surinkimu.

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook