Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Žagarės miesto bendrojo plano rengimas

 

 

Projekto pavadinimas: „Žagarės miesto bendrojo plano rengimas“

Joniškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Žagarės miesto bendrojo plano rengimas“ projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-025, kuris yra finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros  veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

Bendra projekto vertė – 121 591,34 Lt

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjungos struktūriniai fondai remia 85 proc. projekto vertės. Likusius 15 proc. skiria Joniškio rajono savivaldybė (ES paramos lėšos – 103 352,63 Lt ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 18 238,71 Lt).

Projekto įgyvendinimo metai: 2011–2014 m.

Įgyvendinant projektą bus parengtas Žagarės miesto teritorijos bendrasis planas, kuris leis užtikrinti darnią miesto plėtrą, veiksmingą visų investicijų planavimą. Žagarės  miesto bendrojo plano rengimo metu bus suformuota teritorijos vystymo koncepcija, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai. 

Bendrajame plane bus numatyti geriausi ekonominių išteklių panaudojimo būdai, socialinės raidos kryptys, nustatytos verslo, gamybos, turizmo, poilsio ir kitos veiklos kryptys ir sprendimai. Šis planas padės formuoti teritorijas, gerinti gyvenimo ir aplinkos kokybę, užtikrinti gamtos išteklių racionalų naudojimą, ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą. Bus kryptingiau plėtojama inžinerinė, susisiekimo ir kita infrastruktūra, nustatyta pagrindinės tikslinė žemės naudojimo paskirtis.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook