Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 7 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 4
Posėdžio data 2019-06-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-169) Nijolė Valuckienė
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-145) Alma Žukauskytė
Priimtas
3 Dėl atstovavimo Joniškio rajono savivaldybei žydų kultūros paveldo asociacijos visuotiniame narių susirinkime (Nr. TSP-146) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
4 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos skautija (Nr. TSP-142) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
5 Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Joniškio rajono ir Ukrainos Respublikos Novoselicos miesto savivaldybių bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-141) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
6 Dėl pritarimo teikti paraišką (Nr. TSP-143) Daiva Bičkienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės valdomų statinių ir želdynų padarytos žalos atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-166) Loreta Bankovskė
Priimtas
8 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Satkūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekte „Joniškio rajono Daunoriškės, Satkūnų, Stungių ir Skaistgirio kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ (Nr. TSP-162) Sigitas Lelionis
Priimtas
9 Dėl valdžios atstovų siūlymo į Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą (Nr. TSP-163) Sigitas Lelionis
Priimtas
10 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Joniškio rajono hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ (Nr. TSP-164) Sigitas Lelionis
Priimtas
11 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Reibinių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projekte „Reibinių MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ (Nr. TSP-171) Sigitas Lelionis
Priimtas
12 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Sliekių kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projekte „Joniškio rajono Linkaičių kadastro vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ (Nr. TSP-172) Sigitas Lelionis
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-144) Stefanija Šniukienė
Priimtas
14 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metais nustatymo (Nr. TSP-151) Stefanija Šniukienė
Priimtas
15 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo (Nr. TSP-152) Stefanija Šniukienė
Priimtas
16 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Saulės kelias“ (Nr. TSP-153) Stefanija Šniukienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-157) Stefanija Šniukienė
Priimtas
18 Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais 2019 metais Žagarės vyšnių festivalio metu (Nr. TSP-170) Stefanija Šniukienė
Priimtas
19 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano ataskaitai (Nr. TSP-165) Laura Bračaitė Štabokienė
Priimtas
20 Dėl viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-168) Arūnas Adomaitis
Priimtas
21 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-84) Arūnas Adomaitis
Priimtas
22 Dėl premijų paskyrimo Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ auklėtinei Gabrielei Bertašiūtei ir jos mokytojai Gražinai Pamparienei (Nr. TSP-147) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
23 Dėl premijų paskyrimo Joniškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui „Bendraamžiai“ ir jo vadovui Arvydui Butkui (Nr. TSP-148) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
24 Dėl premijų paskyrimo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos auklėtinei Godai Stasiulytei ir jos mokytojai Daivai Stankuzevičienei (Nr. TSP-149) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
25 Dėl premijų paskyrimo Joniškio kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansambliui „Jievaras“ ir jo vadovams (Nr. TSP-150) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo (Nr. TSP-160) Vitalijus Gailius
Priimtas
27 Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Vaclovui Daunorui (Nr. TSP-154) Vitalijus Gailius
Priimtas
28 Dėl Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos direktorės Ligitos Eitkevičienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-158) Vitalijus Gailius
Priimtas
29 Dėl Ritos Šilinienės paskyrimo laikinai eiti Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (Nr. TSP-159) Vitalijus Gailius
Priimtas
30 Dėl Ligitos Eitkevičienės skyrimo į Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pareigas (Nr. TSP-133) Vitalijus Gailius
Priimtas
31 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-156) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
32 Dėl įgaliojimo suteikimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. TSP-161) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
33 Dėl Žagarės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-106) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
34 Dėl Joniškio kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-103) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
35 Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-104) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
36 Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-105) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
37 Dėl Joniškio r. Žagarės gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-85) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
38 Dėl Žagarės specialiosios mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-89) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
39 Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-114) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
40 Dėl Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-86) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
41 Dėl Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-87) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
42 Dėl Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-88) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
43 Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-90) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
44 Dėl Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-91) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
45 Dėl Joniškio „Aušros“ gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-92) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
46 Dėl Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-93) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
47 Dėl Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-110) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
48 Dėl Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-111) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
49 Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-112) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
50 Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-113) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
51 Dėl Joniškio rajono švietimo centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-94) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
52 Dėl Joniškio sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-95) Leonas Karaliūnas
Priimtas
53 Kiti klausimai (administracijos direktorės pranešimas) Valė Kulvinskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška