Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 28 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žagarėje

Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žagarėje
Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos, LR valstybės biudžeto ir projekto vykdytojo lėšos.
Projekto vertė: 19 968 021,94 Lt.
Įgyvendinimo metai: 2013 m.

Joniškio rajone pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žagarėje“ (Projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-021) (toliau – Projektas).

Projekto tikslas ir esmė - užtikrinti Žagarės miesto gyventojams kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bei užtikrinti Žagariškių k. tinklų aglomeraciją su Žagarės miesto tinklais. Projektas turėtų prisidėti prie pagrindinių teisės aktų, tokių kaip Europos Bendrijos Tarybos direktyva „Miestų nuotekų valymo direktyva“ 91/271/EEB bei jos pakeitimų – Tarybos direktyva 98/15/EB, o taip pat Europos Bendrosios Vandens Direktyvos 2000/60/EB bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ (2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515) nuostatų įgyvendinimo.

Projektas vykdomas Joniškio savivaldybėje, Žagarės mieste, nuotekų valymo įrenginiams suformuotame sklype adresu Malūno g. 5. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir stabilų nuotekų valymo procesą, turi būti įrengta grandis nuotekų parengimo valymo grotose ir smėliagaudėje bei biologinio valymo grandis su antriniais nusodintuvais, sumontuota perteklinio dumblo sausinimo įrangą, įrengta nusausinto dumblo ir smėlio laikino sandėliavimo dengta aikštelė (stoginė). Per 2010-2011 metų laikotarpį planuojama įrengti apie 12,2 km vandentiekio bei 13,5 km nuotekų tinklų (198 metrų elektros kabelių). Šie darbai sudarys sąlygas prisijungti iki 1800 gyventojų.

2009 m. gruodžio 10 d. buvo pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis tarp LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Joniškio vandenys“ (Projekto vykdytojas). Projektas įgyvendinimas kartu su partneriu Joniškio rajono savivaldybės administracija. Sutartis pasirašyta 2009 metais, tačiau darbai ir projekto veiklos pradėtos įgyvendinti.

2007 m. birželio 22 d. Projekto įgyvendinimui pagal sutartį numatyta 22,05 mln. Lt be PVM.

Projektui įgyvendinti buvo pasirašytos dvi rangos darbų sutartys: 

Sutartis: „Žagarės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. (7.64) A13-26). Rangovas UAB „Pireka“. Sutartis pasirašyta: 2010-08-09. Pagal sutartį darbai turi būti užbaigti 2011 m. rugpjūčio mėnesį.

Sutartis: „Žagarės nuotekų valymo įrengimų statyba“ (Nr. (7.64) A13-37). Rangovas UAB „Plungės lagūna“ (plačiau). Sutartis pasirašyta: 2010-10-05. Pagal sutartį darbai turi būti užbaigti 2011 m. spalio mėnesį.

Prie projekto įgyvendinimo taip pat prisideda: projekto administravimą ir viešinimą atliekanti UAB „Geotaškas“. Trišalė techninės priežiūros paslaugų sutartis tarp Joniškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Joniškio vandenys“ ir UAB „PRO BONUS“ buvo pasirašyta 2010 m. lapkričio 17 d. (plačiau).

Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu – vykdymą. Žagarės miesto teritorijos tankus apgyvendinimas sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu lemia, jog centralizuoto vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas pagerinti gyventojų jų gyvenimo sąlygas ir išspręsti problemas. Joniškio raj. savivaldybė perdavė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą UAB „Joniškio vandenys“, todėl ši įmonė vykdo projektą.

Baigiami vandentvarkos projektai Joniškio rajone

Baigiamas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žagarėje“

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook