Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 21 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Tęsiamas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims projektas

2020 m. tęsiamas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamas projektas, kuris apims paramą maisto produktais ir higienos prekėmis. Šiai paramai gauti savivaldybės seniūnijose priimami nauji prašymai.

Paramos gavėjai – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį, tai yra 187,5 Eur.

Parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Joniškio rajono savivaldybės gyventojams skiriama ir išimties atvejais, jeigu:

1. bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 187,5 Eur per mėnesį, bet neviršija 275,0 Eur per mėnesį, kai:

1.1. šeimos (vieno gyvenančio asmens) vaikui yra skirtas nemokamas maitinimas išimties tvarka;
1.2. bendrai gyvenantys asmenys yra pensinio amžiaus.

2. bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 187,5 Eur per mėnesį, bet neviršija 300,0 Eur per mėnesį, kai:

2.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
2.2. asmuo yra vienišas ir neįgalus;
2.3. bendrai gyvenantys asmenys yra neįgalūs.

Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus savivaldybei užpildytą prašymą (sutikimą).

Pastaba. Norintys gauti paramą per pirmąjį 2020 m. dalijimą, prašymus seniūnijose turi pateikti iki 2020 m. sausio 21 d. Asmenys pateikę prašymus vėliau, bus įtraukti į antrąjį 2020 m. paramos dalijimą.

Informacija apie paramą teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje (tel. (8 426) 69 154) ir gyvenamosios vietos seniūnijoje, bei skelbiama interneto svetainėje www.priimk.lt.

 Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook