Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. kovo 31 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 46
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 46
Posėdžio data 2018-12-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo sudaryti taikos sutartį (Nr. TSP-270) Gabrielė Aleksaitė
Priimtas
2 Dėl Strateginės plėtros komisijos sudėties keitimo (Nr. TSP-262) Vilija Aleksienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimo (Nr. TSP-286) Eugenijus Butkus
Priimtas
4 Dėl 2018 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo (Nr. TSP-264) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl 2018 m. žemės mokesčio sumažinimo (Nr. TSP-265) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl atleidimo nuo 2018 m. žemės mokesčio (Nr. TSP-266) Stefanija Šniukienė
Priimtas
7 Dėl atleidimo nuo 2018 m. žemės mokesčio (Nr. TSP-267) Stefanija Šniukienė
Priimtas
8 Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-276) Stefanija Šniukienė
Priimtas
9 Dėl atleidimo nuo 2018 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. TSP-282) Stefanija Šniukienė
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-285) Stefanija Šniukienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-278) Arūnas Adomaitis
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl statuso suteikimo Joniškio rajono savivaldybės kapinėms“ pakeitimo (Nr. TSP-271) Daiva Bičkienė
Priimtas
13 Dėl pavadinimo gatvei Daunoravos kaime suteikimo (Nr. TSP-268) Daiva Bičkienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-280) Sigitas Lelionis
Priimtas
15 Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-281) Sigitas Lelionis
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-269) Laima Klemienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-275) Laima Klemienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-277) Laima Klemienė
Priimtas
19 Dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Joniškio rajono savivaldybės gyventojams išimties atvejų nustatymo (Nr. TSP-283) Laima Klemienė
Priimtas
20 Dėl Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-274) Jonas Novogreckis
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-272) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl premijos paskyrimo Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos šokių studijai „Kibirkštėlė“ (Nr. TSP-273) Jonas Novogreckis
Priimtas
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-279) Jonas Novogreckis
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-263) Jonas Novogreckis
Priimtas
25 Dėl pavedimo eiti Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (Nr. TSP-284) Jonas Novogreckis
Priimtas
26 Dėl pašalpos skyrimo (Nr. TSP-287) Jonas Novogreckis
Priimtas
Papildomi klausimai
27 Dėl premijų skyrimo geriausiems 2018 m. Joniškio rajono sportininkams (Nr. TSP-288) Jonas Novogreckis
Priimtas
28 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-289) Arūnas Adomairis
Priimtas
29 Kiti klausimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška