Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 7 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 45
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 45
Posėdžio data 2018-11-22 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (Nr. TSP-247) Aivaras Rudnickas
Priimtas
2 Dėl 2018 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo (Nr. TSP-243) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Joniškio rajono savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-256) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-242) Sigutė Ščiglinskienė
Priimtas
5 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ (Nr. TSP-249) Laima Klemienė
Priimtas
6 Dėl Socialinės priežiūros organizavimo Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-258) Laima Klemienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-244) Jonas Novogreckis
Priimtas
8 Dėl biudžetinės įstaigos Joniškio rajono švietimo centro mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-245) Jonas Novogreckis
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-248) Jonas Novogreckis
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės garbės piliečio vardo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-261) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-257) Jonas Novogreckis
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl tiesioginės viešųjų paslaugų teikimo sutarties teikti keleivių vežimo paslaugas vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais Joniškio rajono savivaldybėje sudarymo“ (Nr. TSP-250) Arūnas Adomaitis
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-246) Arūnas Adomaitis
Priimtas
14 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui (Nr. TSP-251) Arūnas Adomaitis
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ pakeitimo (Nr. TSP-252) Vilija Aleksienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ pakeitimo (Nr. TSP-253) Vilija Aleksienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Joniškio rajono savivaldybėje (II etapas) pakeitimo (Nr. TSP-254) Vilija Aleksienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę“ pakeitimo (Nr. TSP-255) Vilija Aleksienė
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-259) Vilija Aleksienė
Priimtas
20 Dėl pritarimo būti projektų, teikiamų asociacijų, nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją, partnere (Nr. TSP-260) Vilija Aleksienė
Priimtas
21 Kiti klausimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška