Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. sausio 19 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2020-11-06
Sveiki,
Norėjau pasiteirauti ar yra kada planuose numatytas kaimo gatvių asfaltavimo darbai Žadvainių km. Šiuo metu Žadvainių km. yra išasfatuota tik viena gatvė, o kitos gatvės liko neasfaltuotos.
Taip pat norėjau paklausti ir dėl vandens ir kanalizacijos įvedimo, pas mus kaime šuliniuose beveik nėra vandens ir taip pat beveik dauguma žmonių naudojasi lauko tuoletais, tai norėjau paklausti gal yra kokie numatomi darbai dėl vandens ir nuotekų mūsų kaime (Žadvainių km.).

Dėl gatvių asfaltavimo darbų

Visus gatvių asfaltavimo darbus sprendžia seniūnai, Joniškio seniūnijos prioritetiniame sąraše gatvių paprastojo remonto ir kapitalinio, rekonstrukcijos, statybos darbų Žadvainių k. nėra numatyta.

Dėl geriamojo vandens ir nuotekų tinklų  

Informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane nenumatyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Žadvainiuose.

Gyventojams, kurių šachtiniuose šuliniuose trūksta geriamojo vandens siūlome gilinti šulinius,  arba kaip alternatyvą, įsirengti naują gręžinį. Dėl šios paslaugos reiktų kreiptis į bendroves, atliekančias tokius darbus, nes UAB „Joniškio vandenys“ šulinių gilinimo ar vandens gręžinio įrengimo darbų neatlieka.

UAB „Joniškio vandenys“ teikia mokamą vandens pristatymo paslaugą, tačiau ji mokama visiems rajono gyventojams, kurie tokios paslaugos pageidauja.

Dėl nuotekų tvarkymo Joniškio rajono savivaldybė, siekdama skatinti gyventojus tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-170 patvirtino Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašą, kuris suteikia galimybę gyventojams gauti 50 proc. finansavimą už įsigytą buitinių nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą. Tvarkos aprašo, III skyriaus „Paraiškų teikimas, vertinimas, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarka“ 7 punkte nurodoma, kad nustatytos formos paraiškos teikiamos Joniškio rajono savivaldybės administracijai: 2019 metais iki spalio 1 d., o nuo 2020 m. – kiekvienais metais iki gegužės 1 d.

Joniškio rajono savivaldybė neturi finansinių ir techninių galimybių pasiūlyti kitų alternatyvų.

Atgal