Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. sausio 25 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Susitikimas su lygių galimybių kontroliere

Balandžio 25 d. Joniškio rajono savivaldybėje lankėsi lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė. Ji susitiko su savivaldybės meru Gediminu Čepuliu, administracijos direktoriumi Aivaru Rudnicku ir jo pavaduotoju Artūru Pališkevičiumi, aptarė situaciją savivaldybėje, dalijosi patirtimi.

Vėliau susitikime su darbuotojais kontrolierė pristatė tarnybos veiklą, lygių galimybių teisinį reglamentavimą, tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos duomenis, skundų statistiką, supažindino su dažniausiai pasitaikančiais pažeidimais darbo skelbimuose ir reklamose.

Tokie susitikimai, tikimasi, sustiprins gyventojų žinias apie teisę į lygias galimybes ir jų užtikrinimą bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir jos veiklos žinomumą Joniškio rajone. Kontrolierė minėjo, kad lankosi jau 47 savivaldybėje, o į Joniškį atskubėjo iš susitikimo Akmenėje. Regionų lankymas – tai šios įstaigos veiklos prioritetas 2015–2016 metais.

Kontrolierė pabrėžė, kad visuomenėje akivaizdžiai stinga suvokimo apie lygias galimybes. Ypač mažesniuose miestuose. Tą patvirtina ir faktas, kad Tarnyba sulaukia daugiausiai skundų bei paklausimų iš Vilniaus ir Kauno.

Susitikimo metu kontrolierė A. Lobačevskytė priminė, kad lygios galimybės – tai tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Lygių galimybių įstatymai numato, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal savo kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės.

2017 metais Tarnyba planuoja pradėti artimesnį bendradarbiavimą su savivaldybėmis, stiprinti lygių galimybių užtikrinimo įgyvendinimą Lietuvos savivaldybėse ir jų institucijose bei įstaigose.

Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus informacija ir nuotraukos

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook