Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. liepos 19 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbiama projekto partnerio atranka asmeninio asistento paslaugai teikti

Joniškio rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projekto „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“, skelbia asmeninio asistento paslaugų teikimo partnerio (toliau – Partneris) atranką.

Partnerio atrankos tikslas – atrinkti Partnerį, kuris Projekto vykdymo laikotarpiu, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteiktų asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų asmens savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Tikslinė grupė – asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, galimybę orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Prioritetas teikiamas neįgaliems besimokantiems, dirbantiems arba galintiems dirbti ir ieškantiems darbo asmenims.

Planuojama asmeninio asistento paslaugų teikimo trukmė – 22 mėnesiai. Paslaugas planuojama teikti 10 asmenų per mėnesį.

Asmeninio asistento paslaugų teikimo partneriai turi atitikti atrankos sąlygas ir kartu su paraiška pateikti:

  • pareiškėjo įstatų kopiją, verslo liudijimo ar kito lygiaverčio dokumento kopijas;
  • asmenų, kurie planuoja teikti Paslaugas, išsilavinimą ir kvalifikaciją bei turimą darbo socialinėje srityje patirtį įrodančius dokumentus;
  • informaciją apie socialinio darbuotojo, kuris atliks asmeninio asistento paslaugų organizavimą, poreikio vertinimą ir teiks rekomendacijas Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už socialinių paslaugų teikimą, išsilavinimą ir kvalifikaciją bei turimą darbo socialinėje srityje patirtį;
  • informaciją apie Pareiškėjo finansininką, išsilavinimą ir kvalifikaciją bei turimą darbo patirtį dirbant su Europos Sąjungos fondų investiciniais projektais;
  • pareiškėjo turimą projektinės veiklos vykdymo patirtį įrodančius dokumentus (kokių projektų vykdomose veiklose dalyvavo);
  • informaciją apie Pareiškėjo turimus materialinius išteklius (transporto priemonę, kompiuterį, patalpas), kurie užtikrintų kokybišką asmeninio asistento paslaugų teikimą. 

Nustatytos formos paraiška (su pridedamais dokumentais) teikiamos iki 2019 m. liepos 30 d. (imtinai), Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, Livonijos g. 4, Joniškis, 101 kab.

Daugiau informacijos suteiks Laima Klemienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, tel. (8 426) 69 154, mob. 8 686 35296.

Projekto „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“ partnerio atrankos asmeninio asistento paslaugai teikti tvarkos aprašas

Partnerio atrankos paraiškos forma

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook