Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Renkamos paraiškos smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui gauti

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia Joniškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti Joniškio rajono savivaldybės teikiamos finansavimo galimybėmis.

Vienkartinės subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gali kreiptis individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurios yra pripažintos nukentėjusiomis nuo taikomų draudimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos); asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys), kurie iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavę valstybės subsidiją „Savarankiškai  dirbantiems asmenims“. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Iki 2020 m. lapkričio 1 d. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, viešosios įstaigos, visuomeninės verslininkų ir amatininkų organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą arba teikiančios viešąsias paslaugas verslui savivaldybės teritorijoje gali teikti paraiškas šioms priemonėms:

 • metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti  ir paskolos  sutarties administravimo  mokesčiui padengti;
 • verslo planų, investicinių projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti, parengimo išlaidoms kompensuoti;
 • projekto įgyvendinimo išlaidoms kofinansuoti;
 • seminarų ir mokymų išlaidoms padengti;
 • steigimosi išlaidoms kompensuoti;
 • interneto svetainės sukūrimo išlaidoms padengti;
 • informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidoms padengti;
 • darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo išlaidoms kompensuoti;
 • įrangos, įrankių ir individualių darbų saugos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti;
 • nekilnojamojo turto, kuriame verslas vykdo veiklą,  nuomos išlaidoms kompensuoti;
 • verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidoms, susijusioms su vykdomomis veiklomis, statinio techninės priežiūros išlaidoms kompensuoti;
 • infrastruktūros projektų parengimo išlaidoms kompensuoti;
 • dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidoms finansuoti;
 • SVV įmonėms, gavusioms valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektams įgyvendinti.

Paraiškas galima pateikti šiais būdais:

 • užpildytas popierines paraiškas palikti 101 kab.;
 • pasirašytas el. parašais arba skenuotas paraiškas siųsti el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt.

Informaciją apie finansavimą teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė Laura Mockūnienė (418 kab.), tel. (8 426) 56 368, mob. 8 687 877 48, el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt.

Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

Paraiškos forma

Finansų skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook