Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. rugpjūčio 18 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Priimamos paraiškos pirkti gyvenamąjį namą su žemės sklypu bendruomeniniams vaikų globos namams steigti

Joniškio rajono savivaldybė priima paraiškas pirkti gyvenamąjį namą su žemės sklypu bendruomeniniams vaikų globos namams steigti.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio  13 d. nutarimu Nr. 1036, bei Gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo komisijos darbo reglamentu, patvirtintu 2019 m. vasario 20 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-142 (su pakeitimu, padarytu 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 458). 

Perkančioji organizacija: Joniškio rajono savivaldybės administracija (kodas 288712070).

            Adresas: Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, tel.:(8 426) 69 142, faks.:(8 426) 69 143.                      Informacija teikiama: (8 426) 69 160; mob. (8 612) 14 274.

            Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

            Pirkimo objekto trumpas aprašymas:      

            Perkamas geros būklės, tinkamas gyventi gyvenamasis namas, kuris fiziškai nusidėvėjęs ne daugiau kaip 60 procentų (pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis) su žemės sklypu, turi atitikti šiuos reikalavimus:

            1. nutolęs nuo Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ne daugiau kaip 5 km atstumu;

            2. gyvenamojo namo naudingas plotas – ne mažesnis kaip 120 m2;

            3.  žemės sklypas esantis užstatytoje teritorijoje, iš kurios neužstatytos teritorijos plotas ne mažesnis kaip 4 arų;

            4. žemės naudojimo paskirtis (kitos paskirties žemė) – gyvenamajai paskirčiai naudojamas žemės sklypas;

            5. pagalbiniai pastatai – garažas ir ūkinis pastatas tinkamas daiktų sandėliavimui.

            6. gyvenamąjį namą turi sudaryti:

            6.1. vienas bendras kambarys, kuris gali būti sujungtas su prieškambariu, plotas ne mažesnis kaip 25 m² (arba galimybė įrengti tokias patalpas);

            6.2. nemažiau kaip penki kambariai, kurių kiekvieno plotas ne mažesnis kaip 12 m² (arba yra galimybė įrengti trūkstamus kambarius), kambariai turi būti su langais ir ne gyvenamojo namo rūsyje ar pusrūsyje;

            6.3. virtuvė (gali būti bendra su svetaine);

            6.4. dvi vonios/dušo ir tualeto patalpos (vonia/dušas ir tualetas gali būti vienoje patalpoje arba yra galimybė jas įrengti);

            6.5. prieškambaris (gali būti sujungtas su bendruoju kambariu);

            6.6. ne mažiau kaip trys atskiros patalpos, kuriose galima įrengti: drabužinę, sandėliuką ir pan. (arba galimybė pastate įrengti tokias patalpas);

            6.7. gyvenamajame name turi būti įrengta veikianti, kokybiška šildymo sistema, sumontuota tvarkinga, kokybiška ir veikianti vidaus ir  lauko santechnikos įranga (vamzdynai, vonios/dušai, klozetai, praustuvai, plautuvės, vandens maišytuvai.

            7. Gyvenamasis namas turi būti inventorizuotas kartu su priklausiniais (ūkiniai pastatai ir t. t.). Namo kadastrinių matavimų byla turi atitikti faktinę namo patalpų padėtį, žemės sklypui atlikti geodeziniai matavimai.

            8.  Gyvenamasis namas turi būti ne žemesnės nei E energinio naudingumo klasės.

            9. Elektros įvado leistinoji naudoti galia turi būti ne mažesnė kaip 5 kW.

            10. Namo stogas dengtas beastbestiniu šiferiu, skarda, čerpėmis.

            11. Gyvenamas namas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos namo valdymo ir naudojimo teisės, jis neturi būti kitų asmenų deklaruojamas kaip gyvenamoji vieta. Neturi būti įsiskolinimų už komunalinius patarnavimus ir kitus mokesčius.

            12. Prioritetas teikiamas gyvenamajam namui su žemės sklypu:

            12.1. į kurį šaltas vanduo tiekiamas centralizuotai;

            12.2. kuriame buitinių atliekų nuotekų šalinimas pajungtas į centralizuotus nuotekų šalinimo tinklus;

            12.3. sklypas aptvertas tvora;

            12.4. gyvenamasis namas yra ne senesnės kaip 1975 metų statybos.

                      Pasiūlymo vertinimo kriterijai: vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų.

                      Pasiūlymo pateikimo vieta: Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus 308 arba 306 kabinete. Pirmadienį – ketvirtadienį 08.00–17.00 val., penktadienį 08.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

                      Pasiūlymo pateikimo terminas: iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. 11.00 val.

                      Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas: lietuvių.

                      Pasiūlymo pateikimo sąlygos:

             1. Gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo sąlygas ir pasiūlymo formą kandidatai gali rasti Joniškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.joniskis.lt skiltyje „Skelbimai“.

             2. Teikiant pasiūlymus, į pardavimo kainą būtina įskaičiuoti atlyginimą notarui už pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą.

             3. Gyvenamasis namas negali būti užstatytas ar įkeistas fiziniams ar juridiniams asmenims, jame neturi būti registruotų kitų asmenų, jis neturi būti asmenų deklaruojamas kaip gyvenamoji vieta. Jei namas įsigytas banko kredito lėšomis, šis kreditas privalo būti išmokėtas.

             4. Užpildytus pasiūlymus su pridedamais dokumentais pateikiami užklijuotame voke, ant kurio užrašoma: „Gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo komisijai“ ir nurodomas kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefonas.

             5. Dokumentai voke privalo būti sunumeruoti, susiūti ir pasirašyti pasiūlymo teikėjo.

                      Kandidatai turi pateikti šiuos parduodamo turto dokumentus:

             1. Gyvenamojo namo su žemės sklypu, kurį siūloma parduoti, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (Valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimas apie nekilnojamojo turto įregistravimą);

             2. kadastro duomenų bylos kopiją;

             3. namo energetinio naudingumo sertifikato kopiją;

             4. asmens dokumento kopiją;

5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas;

                      Kita svarbi informacija:

             1. Perkančioji organizacija, įsigydama nekilnojamųjų daiktų, prieš priimdama sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, inicijuoja kandidato pasiūlyto nekilnojamojo daikto individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka;

             2. Jei kandidatas, nepagrįstai atsisako sudaryti pirkimo sutartį, privalo sumokėti 50 procentų perkančiosios organizacijos patirtų turto vertinimo išlaidų.

             3. Pirkimo sutarties sudarymo ir nekilnojamojo turto perdavimo data – ne vėlesnė kaip 2019 m.  gruodžio 2 d.

         Vokai su pasiūlymais plėšiami 2019 m. rugpjūčio 9 d. 11.15 val. Joniškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje S2, Livonijos g. 4, Joniškis.“

Pasiūlymo forma   

Gyvenamojo namo pirkimo sąlygos

 

                                                                                                      

                                                                                       Infrastruktūros skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook