Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. birželio 24 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 4
Posėdžio data 2019-06-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-169) Nijolė Valuckienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-145) Alma Žukauskytė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl atstovavimo Joniškio rajono savivaldybei žydų kultūros paveldo asociacijos visuotiniame narių susirinkime (Nr. TSP-146) Vaida Aleknavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos skautija (Nr. TSP-142) Vaida Aleknavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Joniškio rajono ir Ukrainos Respublikos Novoselicos miesto savivaldybių bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-141) Vaida Aleknavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo teikti paraišką (Nr. TSP-143) Daiva Bičkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės valdomų statinių ir želdynų padarytos žalos atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-166) Loreta Bankovskė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Satkūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekte „Joniškio rajono Daunoriškės, Satkūnų, Stungių ir Skaistgirio kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ (Nr. TSP-162) Sigitas Lelionis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl valdžios atstovų siūlymo į Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą (Nr. TSP-163) Sigitas Lelionis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Joniškio rajono hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ (Nr. TSP-164) Sigitas Lelionis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-144) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metais nustatymo (Nr. TSP-151) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo (Nr. TSP-152) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Saulės kelias“ (Nr. TSP-153) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-157) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais 2019 metais Žagarės vyšnių festivalio metu (Nr. TSP-170) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano ataskaitai (Nr. TSP-165) Vilija Aleksienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-168) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-84) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl premijų paskyrimo Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ auklėtinei Gabrielei Bertašiūtei ir jos mokytojai Gražinai Pamparienei (Nr. TSP-147) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl premijų paskyrimo Joniškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui „Bendraamžiai“ ir jo vadovui Arvydui Butkui (Nr. TSP-148) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl premijų paskyrimo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos auklėtinei Godai Stasiulytei ir jos mokytojai Daivai Stankuzevičienei (Nr. TSP-149) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl premijų paskyrimo Joniškio kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansambliui „Jievaras“ ir jo vadovams (Nr. TSP-150) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo (Nr. TSP-160) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Vaclovui Daunorui (Nr. TSP-154) Vitalijus Gailius
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos direktorės Ligitos Eitkevičienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-158) Vitalijus Gailius
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ritos Šilinienės paskyrimo laikinai eiti Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (Nr. TSP-159) Vitalijus Gailius
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ligitos Eitkevičienės skyrimo į Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pareigas (Nr. TSP-133) Vitalijus Gailius
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-156) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl įgaliojimo suteikimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. TSP-161) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Žagarės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-106) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Joniškio kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-103) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-104) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-105) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Joniškio r. Žagarės gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-85) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Žagarės specialiosios mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-89) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-114) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-86) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-87) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-88) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-90) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-91) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl Joniškio „Aušros“ gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-92) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-93) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-110) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 Dėl Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-111) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-112) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-113) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl Joniškio rajono švietimo centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-94) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 Dėl Joniškio sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-95) Helena Pidkovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 Kiti klausimai (administracijos direktorės pranešimas) Valė Kulvinskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška