Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. spalio 16 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Įgyvendintas projektas „Administracinių gebėjimų didinimas Joniškio rajono savivaldybėje (III etapas)“

Joniškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Administracinių gebėjimų didinimas Joniškio rajono savivaldybėje (III etapas)“, projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-61-017. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis.

Sėkmingas savivaldos principų ir tikslų įgyvendinimo procesas yra neatsiejamas nuo dviejų pagrindinių savivaldos institucijų – savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos efektyvaus darbo, nuo šias institucijas atstovaujančių ir jose dirbančių asmenų kvalifikacijos ir kompetencijos. Spartėjantys valdymo institucijų organizacinių ir techninių pertvarkymų tempai reikalauja, kad šios sistemos tarnautojai nuolat siektų žinių ir naujų vadybinių gebėjimų. Kartu su didėjančiais reikalavimais tarnautojų profesionalumui didėja ir asmeninių savybių svarba. Valdymo institucijų tarnautojų gebėjimams keliami vadybiniai, techniniai ir socialiniai reikalavimai. Valstybės tarnautojai ir kiti specialistai, dirbantys savivaldybėje pagal darbo sutartis, turi gebėti analizuoti aplinką, suvokti organizaciją, jos atskiras struktūras, jų poveikį, gebėti taikyti įvairius darbo metodus, dirbti komandose, mokėti spręsti konfliktus, laiku priimti kokybiškus sprendimus, racionaliai disponuoti ištekliais, taisyklingai kalbėti tiek lietuvių tiek užsienio kalbomis.

Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariai ir administracijos darbuotojai ir tobulino savo įgūdžius mokymuose „Planavimo žinių ir įgūdžių mokymai“, „Dalykinio bendravimo psichologija“, „Efektyvaus koučingo mokymai“, „Savivaldybės pozityvaus įvaizdžio formavimas“, „Kanceliarinė kalba“.

Mokymuose buvo gilinamos planavimo, laiko, dokumentų valdymo, komandinio darbo svarbos žinios, stiprinami asmeninių bendravimo ypatybių ir  etikos principų taikymo bendraujant su klientais, pavaldiniais, kolegomis, kanceliarinės kalbos taisyklingo vartojimo darbinėje aplinkoje įgūdžiai, susipažinta su organizacijos įvaizdžio formavimo principais.

Mokymų metų padidėjusi valstybės tarnautojų ir politikų kompetencija leis dar profesionaliau ir atsakingiau vykdyti tiesiogines vietos savivaldos funkcijas ir kokybiškiau įgyvendinti viešojo administravimo institucijai keliamus tikslus ir uždavinius.

Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus informacija ir nuotrauka

 
Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook