Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 20 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Į darželį vaikus vedantys asmenys privalo dėvėti veido apsaugos priemones

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais nustatyta, kad švietimo įstaigos pagal poreikį turi  ap(si)rūpinti saugumo nuo koronaviruso priemonėmis ir ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinosiomis sąlygomis.

Darželiai turi užtikrinti, kad veido kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones uždarose patalpose dėvėtų vaikų lopšelių darželių darbuotojai, priimantys vaikus į įstaigą, ir vaikus atlydintys tėvai (globėjai, rūpintojai). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Įstaigose, priimant vaiką į įstaigą, rekomenduojama matuoti vaiko temperatūrą.

Vaikų lopšeliai, daželiai vykdydami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas turi užtikrinti, kad uždarose patalpose nebūtų organizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms, o bendros patalpos, kur vyksta kūno kultūros, muzikos salių ir kt. veiklos po kiekvienos grupės panaudojimo būtų išvėdinamos ir išvalomos. Rekomenduojama maksimaliai išnaudoti galimybes ugdymo organizavimui lauke. Jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas.

Kaip informavo, Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Gražina Vietienė, Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktorė Daina Marcinkienė, Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas, Daiva Žalienė, bei Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ direktorė Alina Jasaitienė bei nevalstybinė neformaliojo švietimo įstaiga VŠĮ „Spalvų harmonija“, vykdanti ikimokyklinio ugdymo programą „Mažylis“, direktorė Fausta Užkuraitienė, švietimo įstaigos pasirengusios, turi apsaugos priemonių, o prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas, pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą), reikalavimą dėvėti kaukes, bei draudimas ugdyme dalyvauti sergantiems vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi slogą, koso ar yra pasunkėjęs kvėpavimas.

Švietimo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo. Vaikai nuolatos turėtų dalyvauti tos pačios grupės veiklose, stengiantis išvengti skirtingų grupių kontakto. Reikėtų vengti kontaktuoti ir su pašaliniais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, patartina riboti bendravimo laiką. Tokie patys reikalavimai galioja ir ikimokyklinio ugdymo grupėms. Būtina užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms.

Tiek darželiuose, tiek neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai: tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, skystas muilas, rankšluosčiai ir kt. Jeigu vaikai maitinami, juos reikia maitinti tose pačiose patalpose, kuriose ir vyksta veikla.

Jei tokios galimybės nėra ir valgoma tik bendrose valgyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai gali būti vedami valgyti po vieną grupę pagal iš anksto parengtą grafiką. Įstaigose organizuojant vaikų maitinimą bendroje valgymo salėje prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas, patalpos turi būti vėdinamos ir valomos.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Vilmą Bartašienę mobiliuoju telefonu 8 686 49 084 ar el. paštu vilma.bartasiene@joniskis.lt.

 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook