Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kviečiame Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus teikti programas ir gauti finansavimą 2020 metais

2019 m. gruodžio 19 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-263 patvirtino Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – NVŠ aprašas) pakeitimus ir išdėstė jį nauja redakcija.

Joniškio rajono savivaldybės taryba patvirtino, kad 2020 metais, finansuojant Neformaliojo vaikų švietimo programas, prioritetas teikiamas STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programoms, kurios įgyvendinamos savivaldybės kaimiškose vietovėse. Taip pat patvirtinta, kad NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam mokiniui yra 10–20 Eur / mėn., atsižvelgiant į  programos specifiką:

  • 12 eurų, jei programos trukmė 2 val. per savaitę;
  • 14 eurų, jei programos trukmė 3 val. per savaitę;
  • 16 eurų, jei programos trukmė 4 val. per savaitę;
  • 18 eurų, jei programos trukmė didesnė nei 4 val. per savaitę.

NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam mokiniui didinama dviem eurais, kai programos ugdymo kryptis atitinka savivaldybės nustatytus prioritetus.

NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam mokiniui nustatyta mažinama vienu euru, kai grupėje yra 12–15 mokinių,  dviem eurais, kai grupėje yra 16 ir daugiau mokinių.

NVŠ teikėjas savivaldybei teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (paraiškos formą tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministras, jos forma skelbiama Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas. Vienai programai pildoma viena paraiškos forma. 

NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus (NVŠ aprašo priedas).  Programą vertina du vertintojai. Minimalus programos įvertinimas – 36 balai, maksimalus – 82 balai. Jei programa įvertinama mažiau nei 36 balais, komisija gali siūlyti savivaldybės administracijos direktoriui nepatvirtinti programos atitikties.

Kviečiame Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus teikti programas 2020 metams nuo 2019 m. gruodžio 27 d. iki 2020 m. sausio 22 d. adresu Joniškio r. savivaldybės administracija, 408 kabinetas,  Livonijos g. 4, Joniškis.

Kilus klausimams galima kreiptis į Joniškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Dainą Armonavičienę, tel. 8 426 612 09, el. p. daina.armonaviciene@joniskis.lt.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook