Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. liepos 15 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Būsto pritaikymas vaikams su sunkia negalia 2019 metais

Joniškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2019 metais organizuoja būsto pritaikymą vaikams su sunkia negalia.

Vadovaujantis šiuo Aprašu, 2019 metais gali būti pritaikomas būstas ir gyvenamoji aplinka vaikams su sunkia negalia (nebūtinas slaugos poreikis), turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Taip pat pagal šią programą šeimoms yra galimybė įsigyti sensorinės pagalbos priemonių, t. y. visko, kas sunkios negalios vaikams gali palengvinti sensorinius, fizinius ar emocinius poreikius.

Tai gali būti spaudimo, supimo ir panašūs įrenginiai, pasunkintos antklodės, liemenės, garso slopinimo įranga, vizualinių stimuliacijų įranga ir pan. Šių priemonių įsigijimui yra būtina gydytojo pažyma. Šias priemones galima įsigyti, jei jų neteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Laisvos formos prašymai pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia priimami Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje iki 2019 m. liepos 31 d. (imtinai).

Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos ir prašomo pritaikyti būsto adresas. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia:

  • vaiko su sunkia negalia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ;
  • neįgaliojo pažymėjimą;
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą neįgaliajam (netaikoma, kai įsigyjamos tik priemonių sąraše nurodytos sensorinės pagalbos priemonės);
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės. 

Sudarant eilę, prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė kaip 150 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (5700 Eur), keltuvo (lifto) pirkimo ir įrengimo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė kaip 165 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (6270 Eur), sensorinėms  pagalbos priemonėms įsigyti gali būti skiriama ne didesnė kaip 50 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (1900 Eur).

Joniškio rajono savivaldybės administracijai iš valstybės biudžeto 2019 metais būstams pritaikyti vaikams su sunkia negalia skirta 4778,73 Eur.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių (107 kabinetą), Livonijos g. 4, Joniškis arba tel. (8 426) 69 154.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook