Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Paskutinioji seniūnaičių sueiga įvertino projektus

Rugsėjo 4 d. Joniškio rajono savivaldybės mero patarėja, Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkė Inga Karbauskienė ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorė Rasa Birutytė dalyvavo Gataučių seniūnijos organizuotoje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje.

Tai paskutinioji, dešimtoji, savivaldybės seniūnaičių sueiga, kurioje priimtas sprendimas siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei skirti lėšų projektams įgyvendinti. Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Paraiškos buvo priimamos nuo liepos 11 d. iki rugpjūčio 12 d. Jas galėjo teikti Joniškio rajono bendruomeninės organizacijos. Nurodytu laikotarpiu nei viena Gataučių seniūnijos organizacija konkurse nedalyvavo, todėl buvo skelbiamas pakartotinis kvietimas iki rugpjūčio 26 d teikti paraiškas.

Buvo gautos dvi paraiškos: Gataučių jaunimo klubo projektas „Bendruomeniškumas – ateities garantas“ ir Stupurų kaimo bendruomenės projektas „Sielos ir kūno darna – sveikas žmogus“. Išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai, pateiktų projektų vertintojai, supažindino su minėtiems projektams skirtais balais, pateikė pagrindimą dėl jų skyrimo. Apie svarstomus projektus pasisakė kiti sueigos nariai. Sulaukus Gataučių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo, parengtas administracijos direktorės įsakymo projektas dėl lėšų skyrimo visiems 14 projektų iš visų seniūnijų.

Posėdyje priimtas sprendimas siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei skirti po 554,50 Eur Gataučių jaunimo klubo ir Stupurų kaimo bendruomenės projektams įgyvendinti. Artimiausiu metu bus priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo Joniškio rajono bendruomeninių organizacijų pateiktiems projektams įgyvendinti.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook