Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Paskirstytos lėšos projektų daliniam finansavimui

Joniškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane, 13 programoje „Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“ numatyta priemonė „Nevyriausybinių organizacijų projektų dalinis finansavimas. Savivaldybės biudžete šios priemonės įgyvendinimui numatyta 20 000 Eur.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Joniškio rajono savivaldybės kaimo plėtros programos nuostatais ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės kaimo plėtros programos paramos teikimo komisijos siūlymą, paskirstė  lėšas 13 pareiškėjų, kurie pateikė prašymus dėl projektų dalinio finansavimo:

 1. Stupurų kaimo bendruomenei 985,00 Eur projekto „Kaimiškos tradicijos naujai“ įgyvendinimui;
 2. Mikolaičiūnų kaimo bendruomenei 2000,00 Eur projekto „Mikolaičiūnų kaimo bendruomenės ekonominės veiklos skatinimas, sukuriant materialinę bazę“ įgyvendinimui;
 3. Skaistgirio miestelio bendruomenei 628,93 Eur projekto „Patraukli aplinka - darni bendruomenė“ įgyvendinimui;
 4. Reibinių kaimo bendruomenei 623,31 Eur projekto „Saugi aplinka aktyviam poilsiui“ įgyvendinimui;
 5. Jankūnų kaimo bendruomenei 290,63 Eur projekto „Atsinaujiname!“ įgyvendinimui;
 6. Mekių kaimo bendruomenei 1780,00 Eur projekto „Vaikų dienos centras Mekiuose“ įgyvendinimui;
 7. Ziniūnų kaimo bendruomenei „Obelėlė“ 307,00 Eur projekto „Mums gera čia“ įgyvendinimui;
 8. bendruomenei „Beržininkai“ 400,67 Eur projekto „Bendruomenės "Beržininkai" pastato patalpų pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimui;
 9. Daunoravos kaimo bendruomenei 560,00 Eur projekto „Lauko estrados įrengimas Daunoriškės kaime“ įgyvendinimui;
 10. Plikiškių kaimo bendruomenei „Šaltinis“ 1235,00 Eur projekto „Plikiškių kaimo bendruomenės "Šaltinis" ekonominės veiklos skatinimas“ įgyvendinimui;
 11. Mindaugių kaimo bendruomenei 950,00 Eur projekto „Iš kiemo į didįjį krepšinį“ įgyvendinimui;
 12. visuomeninei organizacijai „Spalvotas veidas“ 1803,84 Eur projekto „Kapitalinio remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra“ įgyvendinimui;
 13. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupei 645,50 Eur projekto „Kartos kartu“ įgyvendinimui.

 Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook