Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. spalio 19 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Reikalavimai individualių buitinių nuotekų įrenginių įsigijimui finansuoti

Joniškio rajono savivaldybė, siekdama skatinti gyventojus tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-170 patvirtino Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašą, kuris suteikia galimybę gyventojams gauti 50 proc. finansavimą už įsigytą buitinių nuotekų valymo įrenginį.

Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai įrengiami prie naujai statomų individualių namų, sodo namelių, poilsiaviečių, rekonstruojant senąsias nuotekų sistemas ir pan. Šie įrenginiai yra puikus sprendimas nesant galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-847 redakcija), reikalavimus, o nuotekų išsėmimo rezervuarai turi būti įrengti vadovaujantis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18.

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigalios Nuotekų tvarkymo reglamente numatytas reikalavimas, kad individualiam namui skirti nuotekų valymo įrenginiai turi šalinti ne tik organinius teršalus, bet ir azoto bei fosforo junginius. Tiems, kurie jau turi biologinio valymo įrenginį, naujiems reikalavimams užtikrinti planuojama taikyti pereinamąjį dešimties metų laikotarpį – iki 2029 m. gruodžio 31 d. Tai reiškia, kad vartotojai turės valymo įrenginiuose įdiegti papildomas technologijas arba įrenginius keisti naujais.

Nusprendus statyti individualius nuotekų valymo įrenginius reikėtų atkreipti dėmesį, kad nuotekų valyklos ir nuotekų kaupimo rezervuarai, kurių našumas ne didesnis kaip 5 m3/per parą, priskirtini II grupės nesudėtingiesiems statiniams.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 1.5 punktu, nuo 2018-01-01 statant II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskirtas nuotekų valyklas ir (ar) nuotekų kaupimo rezervuarus privalomas supaprastintas projektas ir statybą leidžiantis dokumentas, nepriklausomai nuo teritorijos, kurioje bus statomas statinys.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad minėtus įrenginius įsigyti siūlo nemažai fizinių ir juridinių asmenų, tačiau ne visų jų parduodami individualūs nuotekų įrenginiai atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Savivaldybė kompensuos dalį valymo įrenginio išlaidų tik tuomet, kai sumontuotas valymo įrenginys atitiks paminėtus reikalavimus ir bus įrengtas pagal parengtą statinio projektą ir gavus statybą leidžiantį dokumentą.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook