Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 6 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimus nuotoliniu būdu

Joniškio rajono savivaldybės taryba rinkosi į neeilinį ir pirmąjį nuotoliniu būdu organizuotą posėdį karantino metu. Savivaldybės tarybos nariai dalyvavo naudodami specialią interneto platformą. Savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti tik 4 patys svarbiausi šiuo laikotarpiu klausimai.

Pirmiausiai, patikslintas 2020 m. Joniškio rajono savivaldybės biudžetas. Joniškio rajono savivaldybės taryba vienbalsiai padidino administracijos direktoriaus rezervą 40 000 eurų. Didinant administracijos direktoriaus rezervą, atitinkama suma mažinamos išlaidos  komandiruotėms, renginiams, kolumbariumo įrengimui.

Administracijos direktoriaus rezervas yra savivaldybės biudžeto asignavimų dalis, kuri naudojama tik toms reikmėms, kurių negalima numatyti sudarant ir tvirtinant savivaldybės biudžetą. Administracijos direktoriaus rezervo lėšos naudojamos ekstremaliosioms situacijoms ir įvykiams, gaisrams ir stichinėms nelaimėms likviduoti bei jų padariniams šalinti. Minėta suma bus naudojama  koronaviruso sukeltai situacijai Joniškio rajone suvaldyti.

Vykusiame posėdyje priimtas sprendimas, kuriuo pakeista atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarka. Pakeitimais nustatyta, kad nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose (būrelius), gavus tėvų prašymą, atleidžiami mokiniai, jei jie ne mažiau kaip dvi savaites nelankė užsiėmimų dėl ligos ar kitos svarbios priežasties ir atvykę į neformaliojo vaikų švietimo ugdymo įstaigą per tris dienas pateikė argumentuotą tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą.

Posėdžio metu savivaldybės tarybos nariai pritarė nuostatai, kad nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose atleidžiami mokiniai, jei jie nelankė neformaliojo švietimo užsiėmimų mokinių atostogų bendrojo ugdymo mokyklose metu. Tai pat priimta, kad nuo paskelbto karantino pradžios iki karantino pabaigos tėvams nereikės mokėti mokesčių už ugdymą (būrelius) už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose, jei neformaliojo švietimo programa nevykdoma ar vykdoma nuotoliniu būdu dėl įstaigoje susidariusių objektyvių priežasčių.  

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos rekomendacijas skatinti ekonomiką, spartinant asignavimų naudojimą, savivaldybės tarybos nariai priėmė sprendimą, kuriuo paskirstė Joniškio rajono savivaldybei skirtas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti 2020 metais ir patvirtino Darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2020 m., sąrašą. Joniškio rajono savivaldybei iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2020 metais skirta 1 195 100 Eur.

Posėdžio vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook