Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Pirminė teisinė pagalba

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas. Suteiksime Jums konsultacijos ir reikiamą informaciją DĖL:

 • santuokos sudarymo ir nutraukimo;
 • vaikams išlaikymo priteisimo;
 • paveldėjimo teisinių santykių;
 • ikiteisminio ginčų sprendimo galimybių;
 • darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo;
 • valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų veiksmų;
 • administracinių nuobaudų skyrimo, vykdymo ar apskundimo;
 • ir kt.
Norint gauti pirminę teisinę pagalbą Joniškio rajono savivaldybėje reikia kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos (Livonijos g. 4, Joniškis) Teisės ir metrikacijos skyrių:

Pareigos

Vardas, pavardė

Kabinetas

Telefonas

El. paštas

Vedėja

Agnė Valaitienė

212

(8 426)  69 163

agne.valaitiene@joniskis.lt

Vyriausioji specialistė

Gerda Petrėnaitė

gerda.petrenaite@joniskis.lt

Vyriausioji specialistė

Gabrielė Jakienė 213 gabriele.jakiene@joniskis.lt

Gyventojams teisinė pagalba teikiama įprastomis darbo valandomis nuo 8.00 iki 17.00 valandos, penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

KAS YRA VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA?

Nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, kurio paskirtis teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą visiems fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Šis įstatymas nustato dviejų lygių teisinę pagalbą – pirminę ir antrinę. 

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas. Ši teisinė pagalba apima ir patarimus dėl ginčo išsprendimo be teismo, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą. Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo. Tačiau naudojantis šia pagalba negalima tikėtis, kad Jūsų interesai bus ginami ir teisme.  

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimo administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio susijusių išlaidų atlyginimo. 

KAS TURI TEISĘ GAUTI PIRMINĘ TEISINĘ PAGALBĄ? 

Pirminę teisinę pagalbą Joniškio rajono savivaldybėje nemokamai turi teisę gauti visi asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Joniškio rajono savivaldybėje. Norint gauti tokią pagalbą neprivaloma deklaruoti savo pajamų ir turto.

Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į Joniškio rajono savivaldybės administraciją. Jeigu nėra galimybės suteikti iš karto pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda, bet ji gali būti pratęsiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu.

Būtina pažymėti, kad tuo pačiu klausimu dėl pirminės teisinės pagalbos asmuo gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikalinga antrinė teisinė pagalba, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo padeda surašyti ar pats surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Antrinės teisinės pagalbos teikimo sąlygos, reikalingi dokumentai, kuriuos privaloma tūrėti, nurodyti skyrelyje antrinė teisinė pagalba.

KADA PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA NETEIKIAMA?

 • Kai pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 • Kai pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • Kaip pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.
Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.teisinepagalba.lt.
 
Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2019-08-14 11:12:07