Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Paskirtos lėšos nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos

Vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatais, patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A-534 (2020 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A-553 redakcija) buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas vienkartinei subsidijai nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

Paraiškas galėjo teikti individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurios yra pripažintos nukentėjusiomis nuo taikomų draudimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) bei asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys), kurie iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavę valstybės subsidiją „Savarankiškai dirbantiems asmenims“.

Pasibaigus paraiškų priėmimo laikui, buvo gautos 125 paraiškos. Patikrinus nustatyta, kad 7 pareiškėjai neatitinka nuostatuose numatytų reikalavimų, o likusios 118 paraiškų pateiktos laiku, užpildytos teisingai, pareiškėjai atitinka reikalavimus. Todėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė, atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos paramos teikimo komisijos siūlymą, paskyrė po 150 Eur (šimtą penkiasdešimt eurų) vienkartines subsidijas 118 pareiškėjų. Subsidijos skirtos neatsiskaitytinai.

Finansų skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook