Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. birželio 1 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Pagalba Joniškio rajone gyvenančioms šeimoms

Šeima – tai patys artimiausi ir brangiausi mums žmonės, tai kraujo ir nuoširdžios meilės ryšiai, tai bendros vertybės ir džiaugsmas vienas kitu. Kad ir kaip trokštame būti tobuli, visi darome klaidų, nepriklausomai nuo išsilavinimo, amžiaus, darbo pobūdžio. Reikia nebijoti spręsti iškilusias problemas, nebijoti ieškoti pagalbos, klausti patarimų ir siekti, kad šeimoje būtų saugu, džiugu ir lengva gyventi.

Joniškio rajone šeimoms, norinčioms įgyti tėvystės įgūdžių ar juos tobulinti, siekiančioms išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei atskleisti savo gebėjimus ir galimybes, į pagalbą ateina Joniškio rajono Švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba.

Ši tarnyba veda efektyvios tėvystės įgūdžių mokymus, bendravimo su vaikais tobulinimo kursus, streso valdymo programą šeimoms ir esant poreikiui, individualiai konsultuoja tėvus, susidūrusius su vaikų auklėjimo problemomis. Taip pat teikia psichologo konsultacijas suaugusiam asmeniui, patyrusiam smurtą ugdymo įstaigje. Tėvams, auginantiems neįgalius vaikus (autistus), organizuojama pagalbos sau grupė. Nuo šių metų tarnybos logopedė veda individualias ir grupines logopedines pratybas 1-ų ir 2-ų klasių mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro psichologas teikia konsultacijas vaikams ir tėvams, susiduriantiems su tarpasmeninių santykių problemomis, tarpusavio nesutarimais. Šeimos, kurioms trūksta įgūdžių tvarkantis buityje, apsiperkant, prižiūrint vaikus, kurios yra patekusios į krizinę situaciją, turinčios priklausomybių, gali kreiptis į minėto centro socialinius darbuotojus. Jie teikia šeimoms konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras teikia pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, konsultuoja globėjų šeimas, organizuoja jiems mokymus, tarpininkauja palaikant ryšį su buvusia šeima, organizuoja globėjų savitarpio paramos grupes. Minėtas centras teikia trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą vaikams, juos moko kasdieninio gyvenimo ir darbinių įgūdžių, organizuoja dienos užimtumą ir laisvalaikį, teikia maitinimo, higienos paslaugų, sveikatos priežiūros paslaugas.

Jaunoms, ikimokyklinio amžiaus vaikus turinčioms šeimoms Joniškio rajono visuomenės sveikatos biuras veda fizinio aktyvumo užsiėmimus. 14 – 21 metų amžiaus jaunuoliams, kurie eksperimentuoja ir nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotines medžiagas, bet dar neturi priklausomybės požymių, organizuojama Ankstyvosios intervencijos programa. Visuomenės sveikatos biuras teikia anonimines priklausomybės konsultavimo paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims.

Tėvai, auginantys vaikus, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, gali kreiptis į Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrą dėl pavėžėjimo paslaugos. Asmenys iki 18 metų gali kreiptis dėl įvairių techninės pagalbos priemonių įsigijimo. Be šių paslaugų, centras teikia šeimoms laikino apnakvindinimo arba apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centre paslaugas: suteikia nakvynės ir būtinąsias paslaugas atsidūrusiems krizinėje situacijoje, neturintiems gyvenamosios vietos dėl patirto smurto, prievartos ir kitų priežasčių. 

Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centrai teikia šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo odontologo paslaugas, vykdo imunoprofilaktiką, vykdo programą ,,Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa", skirtą vaikams nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų. Joniškio psichikos sveikatos centre teikiamos gydytojo psichiatro, medicinos psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos. Vykdoma intervencinė programa vyrams, smurtaujantiems šeimoje.

 Joniškio rajone šiuo metu veikia trys vaikų dienos centrai, kur vaikai gali gauti nemokamą maitinimą, paruošti pamokas, dalyvauti būreliuose, išvykose, stovyklose, įvairiuose renginiuose. Vaikų dienos centrai veikia darbo dienomis po pamokų. Centrai veikia Joniškyje, Žagarėje ir Skaistgiryje. Po pamokų jaunimą kviečia apsilankyti  Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos atviras jaunimo centras.

Centre vaikai ugdosi socialines, emocines kompetencijas, išmoksta bendravimo kultūros, įgyja daugiau asmeninės higienos įgūdžių. Centro lankytojai turi galimybę ruoštis maistą, susėsti prie bendro stalo, pabendrauti, pasidalinti savo rūpesčiais ir džiaugsmais. Centre organizuojamos edukacijos, sportiniai žaidimai, stovyklos.

Tėvai, kurių vaikas daro administracinių ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, neturi šešiolikos metų ir nelanko mokyklos ar ją blogai lanko, gali kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę.

Kartu su tėvais ir vaiku, poreikiui esant, pasitelkiant Joniškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją bus ieškoma priemonių padėti vaikui ir šeimai. Šeimos gali kreiptis į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę, jei vaikui reikalinga pagalba, bet rajone neteikiama tokio pobūdžio paslaugų. Bus ieškoma būdų, kaip šią problemą išspręsti.

Visos minėtos paslaugos vaikams ir šeimoms teikiamos Joniškio rajone. Išsamesnę informaciją suteiks seniūnijose ar tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė. Išsamesnė informacija apie rajone teikiamas paslaugas, jų kainas  skelbiama Joniškio rajono savivaldybės interneto puslapyje.                                       

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook