Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. gruodžio 7 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. tęsiamas neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas

Kviečiame teikėjus akredituoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas arba rašyti prašymus tęsti akredituotos programos vykdymą.

Nauji švietimo teikėjai, pretenduojantys nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas:

Nauji švietimo teikėjai, pretenduojantys į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas ir  atitinkantys LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. NR. V-758 įsakymu „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 13, 14 punkto reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui (Livonijos g. 4, 84124, Joniškis) teikia prašymą akredituoti NVŠ programą ir užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (aprašo 1 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, kiekvienai programai pildoma atskira paraiškos forma.

Teisę gauti finansavimą turi mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Informacija apie naujas teigiamai įvertintas programas bus skelbiama Joniškio r. savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu registruoti vaikus tik į vieną pasirinktą programą.

NVŠ programų teikėjai, kurių programų atitiktis nustatyta iki 2019 m. gruodžio 31 d.  ir kurie nori toliau vykdyti programą nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.:

NVŠ programų teikėjai, kurių programų atitiktis nustatyta iki 2019-12-31 Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. (Livonijos g. 4, 84124, Joniškis) teikia prašymą, dėl programos vykdymo pratęsimo.

Prašymus tęsti nuo 2019 m. rugsėjo  2 d. akredituotos programos vykdymą gali teikti teikėjai, kurie:

  • neturi neištaisytų ar netinkamai ištaisytų pažeidimų, užfiksuotų  NVŠ programos įgyvendinimo kokybės stebėsenos vykdymo metu;
  • vykdė NVŠ programą nuo 2019 m. sausio 1 d., buvo pasirašęs NVŠ finansavimo sutartį (sutartis nebuvo nutraukta) su Joniškio r. savivaldybe ir įregistravęs NVŠ finansavimą gaunančius mokinius Mokinių registre;
  • nekeitė NVŠ programos, išskyrus informaciją apie teikėją, numatomą grupių dydį ir grupių skaičių (nedidinant vaikų ir grupių skaičiaus).

Informuoja, konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai:

Prašymo forma

Paraiškos forma

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook