Joniškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 140
Faks. (8 426)  69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
  Veiklos sritys
 • Aplinka
 • Aktualijos
  Atliekų tvarkymas
  Dokumentai
  Kraštovaizdis
 • Būstas
 • Aktualijos
  Informacija
  Teisės aktai
  Socialinis būstas
  Administravimas
 • Civilinė metrikacija
 • Darbo laikas ir kontaktai
  Statistika
  Santuokų grafikas
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Aktualijos
  Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Aktualijos
  Informacija
 • Nekilnojamojo turto valdymas
 • Parduodamas turtas
  Kapinių priežiūra
  Kelių ir gatvių priežiūra
  Statinių priežiūra
 • Paveldosauga
 • Aktualijos
  Informacija
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Informacija
  Paslaugos
  Planai ir ataskaitos
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
 • Sportas
 • Aktualijos
  Sporto centras
  Sporto organizacijos
 • Sveikata
 • Aktualijos
  Informacija
  Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Šiluma ir energetika
 • Aktualijos
  Teisės aktai
  Informacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Neformalusis švietimas
  Švietimo įstaigos
  Švietimo centras
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Viešoji tvarka
 • Aktualijos
  Dokumentai
    Gyventojams
 • Priėmimas
 • Viešosios konsultacijos
 • E. Demokratijos paslaugos
 • Autobusų tvarkaraščiai
 • Atliekų vežimo grafikas
 • Techninių apžiūrų grafikas
 • Savitarnos svetainės
 • Daugiabučių modernizavimas
 • Bešeimininkiai pastatai
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Mokesčiai
 • Taisyklės
 • Pagalbos telefonai
 • Karjera
 • Priėmimo tvarka
  Konkursai
  Konkursų rezultatai
  Personalo sudėtis ir kaita
  Tarnybinės veiklos vertinimas
    Dešinės pirmas
 • NEKILNOJAMAS TURTAS
 • Parduodamas turtas
  Daugiabučių modernizavimas
  Bešeimininkiai pastatai
  Visuomenei svarbūs statiniai
 • AKTUALU
 • Rūpinuosi Joniškio kraštu
  Tarybos ir komitetų posėdžiai
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • Biudžetas
  Vadovų darbotvarkės
  Strateginis planavimas
  Nuolatinės komisijos
  Pranešėjų apsauga
    Savivaldybė
 • Teisės aktų paieška
 • Taisyklės
 • Naujienų prenumerata
 • Nuotraukų galerija
 • Videogalerija
 • „Regia“ žemėlapis
 •   Turizmas
 • Aktuali informacija
 • Joniškis
 • Žagarė
 • Žemėlapiai
 • Lankytinos vietos
 • Nakvynė
 • Maitinimas
 • Kaimo turizmas
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Verslas
 • Verslo liudijimai
 • Licencijos (leidimai)
 • Prekyba naftos produktais
  Prekyba alkoholiniais gėrimais
  Prekyba tabako gaminiais
  Kelių transporto veikla
  Šilumos tiekimo licencijos
 • Prekyba viešosiose vietose
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Kultūra
 • Viešoji biblioteka
 • Muziejus
 • Kultūros centrai
 • Joniškio kultūros centras
  Žagarės kultūros centras
 • Renginiai
 • Konkursai
 •   E. Demokratija
 • E. konsultavimas
 • E. apklausos
 • E. peticijos
 • E. forumas
 • E. skundai
 • Posėdžių transliacija
 •   Viršutinis
 • Savivaldybė
 • Gyventojams
 • Kultūra
 • Verslas
 • Turizmas
 •   Įstaigos svetainė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Savivaldybės vadovai
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjas
  Taryba
  Apie tarybą
  Tarybos nariai
  Komitetai
  Frakcijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Atstovas Seime
 • Teisinė pagalba
 • Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Vartotojų teisės
 • Teritorijų planavimas
 • Informacija
  Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Žemės valdos projektai
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
  Vykdomi viešieji pirkimai
  Sudarytos sutartys
 • Projektai
 • Pateiktos paraiškos
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Aktualijos
  NVO ir BO informacija
  Joniškio miesto VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • Tarptautiniai ryšiai
 • Aktualijos
  Miestai partneriai
 • Apdovanojimai
 • Joniškio garbės piliečiai
  Savivaldybės apdovanojimai
  Savivaldybės premijos
 • Nuorodos
 • Personalo paieška
 • Leidimų organizuoti renginius viešosiose vietose išdavimas

   

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose. Renginio organizatorius, kuris nori viešojoje vietoje organizuoti renginį, privalo gauti savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą

  Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
  2. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas

  3. Renginių organizavimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d.  sprendimu T-106.

  4. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.

  5. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T-93 „Dėl tyliųjų zonų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Prašymas.

  Prašyme turi būti nurodyta:

  1. renginio organizatoriaus rekvizitai (jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, juridinio asmens kodas, asmens, atsakingo už renginio organizavimą, pareigos, el. pašto adresas ir telefonas);

  2. turi būti nurodyti ne mažiau nei dviejų renginio organizatorių arba jų įgaliotų asmenų, atsakingų už renginio organizavimą, vardai, pavardės, adresai ir telefonų numeriai;

  3. numatomo renginio pavadinimas, forma, turinys;

  4. renginio data, pradžios ir pabaigos laikas;

  5. vieta, renginio dalyvių ir žiūrovų judėjimo maršrutas, transporto priemonių statymo vietos (jei tai numatoma);

  6. numatomas renginio dalyvių ir žiūrovų skaičius;

  7. numatomas biotualetų (jeigu būtina) skaičius ir jų išdėstymo planas;

  8. numatomas prekybos vietų (jeigu numatyta) skaičius. Būtina nurodyti, kuo bus prekiaujama. Jei bus prekiaujama alkoholiu, renginio schemoje nurodyti prekybos vietos ribas;

  9. suderinimas su įstaigos, įmonės valdytoju ir su seniūnu kurio teritorijoje vyks renginys;

  10. teritoriją tvarkančios įmonės suderinimo žyma ar sutarties kopija;

  11. statinių ir kitų įrenginių (jeigu tokie numatyti) išdėstymo schema;

  12. informacija apie medicinos pagalbos teikimą renginio metu (greitąją medicinos pagalbą teikiančios įstaigos suderinimo žyma ar sutarties kopija),  taikoma II kategorijos renginiams; 

  13. viešąją tvarką užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma ar sutarties kopija;

  14. priešgaisrinę saugą užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma ar sutarties kopija, jei naudojami fejerverkai, laužai ir kt.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti iš asmens

  -

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Erika Šivickaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė,
  tel. (8 426)  69 149; el. p. erika.sivickaite@joniskis.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Savivaldybės administracijos direktorius Aivaras Rudnickas     

  Tel. (8 426) 69 142, el. p. aivaras.rudnickas@joniskis.lt

  Administracinės paslaugos teikimo trukmė

  Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo leisti organizuoti renginį gavimo dienos jį išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą raštu praneša renginio organizatoriui.

  Savivaldybės administracijos direktorius neprivalo svarstyti prašymų, pateiktų nesilaikant Renginių organizavimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėse nustatytų prašymo pateikimo terminų. Netenkina prašymo arba atideda jo svarstymą 3 darbo dienas, jei renginio organizatoriai kartu su prašymu nepateikia kitų reikalingų dokumentų, nepaaiškina renginio organizavimo eigos.

  Leidimą renginio organizatorius privalo turėti renginio metu ir saugoti ne trumpiau kaip 10 darbo dienų po renginio

  Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga nemokama

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  II lygis

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Administracinė paslauga yra galutinė.

  Prašymas dėl renginio organizavimo pateikiamas:

  1. ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius  I kategorijos renginio (ne daugiau kaip 1000 žmonių);

  1.2. ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius II kategorijos  renginio (daugiau nei 1000 žiūrovų).

  Pirminės medicinos pagalbos teikimo reikalavimas taikomas renginiams, kurie skirti nepilnamečiams ir II kategorijos renginiams.

  Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

  Įvertinkite, kaip buvo suteikta paslauga

  Jūsų komentaras
  Vardas, Pavardė:
  El. pašto adresas:
  Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
  AntiSpam
  komentarų nėra
  Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-01-01 02:13:49
  Biudžetinė įstaiga
  Joniškio rajono savivaldybės administracija
  Duomenys kaupiami
  Juridinių asmenų registre
  Kodas 288712070
  Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
  Tel. (8 426)  69 140
  Faks. (8 426)  69 143
  El. p. savivaldybe@joniskis.lt