Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano rengimas

 

Projekto pavadinimas: Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano rengimas
Projekto finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto bendra vertė: 86 118,63 Lt
Projekto įgyvendinimo metai: 2013–2014 m.

Problema

Šiuo metu Valstybės įmonės Registrų centro grafinėje duomenų bazėje Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų ir kaimų teritorijų ribos yra sąlyginės, jos nėra tikslios. Kai kuriose vietose šios ribos kerta suformuotus žemės sklypus ar net statinius.

Naudojant tokius grafinius duomenis, kyla daug problemų gyventojams deklaruojant gyvenamąją vietą, vertinant ir registruojant nekilnojamąjį turtą, mokant žemės mokesčius, matininkams, projektuotojams, savivaldybės administracijai ir kt. formuojant ir registruojant žemės sklypus Nekilnojamojo turto kadastre.

Esant tokiai situacijai ir siekiant išspręsti šias problemas, yra būtina parengti specialųjį planą, kuriame būtų nustatytos patikslintos ir įregistruotos minėtų teritorijų administracinės ribos, kurių nustatymą reglamentuoja LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės.

Europos Sąjungos parama

Joniškio rajono savivaldybė dėl lėšų trūkumo nėra pajėgi skirti visų šiam projektui reikalingų lėšų, todėl be ES struktūrinių fondų finansavimo projektas negalėtų būti įgyvendintas tokia apimtimi ir tokios kokybės per tokį patį laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, pasirinktas realiausias šių problemų sprendimo būdas – rengti Europos Sąjungos fondų lėšomis remiamą projektą, atitinkantį VP1-4.2-VRM-04-R priemonėje „Teritorijų planavimas“ iškeltus tikslus ir remiamas veiklas.

2012 m. gegužės 2 d. Europos socialinio fondo agentūros ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos vadovai pasirašė projekto „Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano rengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. ES struktūriniai fondai remia 85 proc. projekto vertės. Likusius 15 proc. skiria Joniškio rajono savivaldybė.

Rengiamas specialusis planas

2013 m. sausio 28 d. pasirašyta sutartis tarp Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Urbanistika“ dėl Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano rengimo.

Projekto nauda

Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas specialusis planas, kuris užtikrins teigiamą poveikį seniūnijų ir kaimų darniam vystymuisi, atitinkančiam nacionalinės ir Europos Sąjungos regioninės plėtros prioritetus ir tikslus, bei leis tobulinti ir skatinti racionalų turimų išteklių pasiskirstymą ir efektyvų jų panaudojimą.

Specialiajame plane bus surasti optimaliausi kaimų ir seniūnijų teritorijų ribų variantai, kurių pagrindu bus patikslintos ir įteisintos kaimų ribos ribos. Projekto rezultatai bus naudingi valstybinėms institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims, projektuotojams ir matininkams.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook