Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 28 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano rengimas

2013 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos atstovai pasirašė projekto „Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano rengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimasis viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas.

Projekto įgyvendinimo metai: 2013–2015 m.

Europos Sąjungos parama

Bendra projekto vertė – 40.364,15 Lt. 

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjungos struktūriniai fondai remia 85 proc. projekto vertės (34.309,52 Lt). Likusius 15 proc. skiria Joniškio rajono savivaldybė (6.054,63 Lt).

Įgyvendinant Projektą bus parengtas Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialusis planas, kuris leis išlaikyti užstatytų ir žaliųjų zonų ekologinius, funkcinius ir estetinius ryšius.

Želdynų plėtra yra labai svarbi, kadangi želdynai gerina oro sudėtį, t.y. mažina oro užterštumą, slopina triukšmą, formuoja estetišką miesto aplinką. Taip pat želdynų sistema atspindi būdingus gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžio struktūros elementus, užtikrina gyventojų rekreacinius poreikius.

Rengiamas specialusis planas

2014 m. balandžio 17 d. Joniškio rajono savivaldybės administracija su UAB „TAEM Urbanistai“ pasirašė Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano rengimo darbų sutartį. 

Specialiojo plano tikslas – detalizuoti Joniškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, suformuoti Joniškio miesto želdynų kūrimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos ir infrastruktūros juose įrengimo koncepciją, numatyti įgyvendinimo priemones ir reikalavimus.

Uždaviniai – nustatyti atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių, kitų bendrojo naudojimo želdynų teritorijas ir gatvių apsauginių želdinių ribas; nustatyti atskiruosiuose želdynuose, žaliosiose jungtyse, kituose bendrojo naudojimo želdynuose ir gatvių apsauginėse zonose esančių želdinių būklę, įvertinti vertingas rūšis ir pateikti pasiūlymus dėl tolesnio jų formavimo ir atnaujinimo; nustatyti naujų želdinių įrengimo galimybes esamuose atskiruose želdynuose, žaliosiose jungtyse, kituose bendrojo naudojimo želdynuose ir gatvių apsauginėse zonose ir pateikti pasiūlymus dėl naujųjų atskirųjų želdynų atsiradimo ir jų įrengimo; pateikti pasiūlymus dėl infrastruktūros (poilsio ir sporto erdvių, žaidimų aikštelių ir šunų vedžiojimo aikštelių) įrengimo suformuotuose atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypuose, esamose bendrojo naudojimo želdynų teritorijose.

Projekto nauda

Parengtas specialusis planas leis užtikrinti darnų ir sistemingą Joniškio miesto vystymąsi, detalizuoti Joniškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, suformuoti miesto želdynų kūrimo, tvarkymo, užtikrinti racionalų gamtinių išteklių naudojimą,  racionaliai panaudoti turimus išteklius.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook